Za významné podpory europoslanců Jaromíra Štětiny a Luďka Niedermayera proběhlo 25. a 26. května v Praze setkání regionálních politiků. Nosnou myšlenkou bylo, že „města a regiony jsou základem společné Evropy“.

Společně s mluvčími se účastníci zaměřili na lepší a efektivnější komunikaci s občany, a to nejen témat Evropské unie a Evropského parlamentu a nejen před volbami.

Europoslanec nejprve Luděk NIEDERMAYER seznámil účastníky s výsledky průzkumů veřejného mínění o českých europoslancích v klubu Evropské lidové strany (Focus) a poté nastoupil za pomyslný řečnický pult David BRADA, reklamní stratég a majitel komunikačních agentur Cream Prague a Dream Prague a mimo jiné se podílel na kampani TOP 09 ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. V praktické části svého vystoupení přednášel a debatoval s účastníky o tom, jak umět sdělit své úspěchy, jak komunkovat témata a především, jak vysvětlovat složité věci jednodušeji, aby lidé zprávu pochopili a poslouchali.

Páteční program završila diskuse s europoslanci Luďkem NIEDERMAYEREM, místopředsedou hospodářského a měnového výboru a vedoucím české delegace v Evropské lidové straně a Jaromírem ŠTĚTINOU, místopředseduo podvýboru pro obranu a bezpečnost.

Inovativní příklady možné komunikace s občany s účastníky diskutovala v sobotu odpoledne Eva OHRABLOVÁ, která dlouhá léta spolupracuje s Mezinárodním republikánským institutem. Hlavním tématem diskuse bylo udržení osobního i virtuálního (prostřednictvím sociálních médií) kontaktu s občany obce/města, a také komunikace pozitivních i negativních témat.

Účastníci měli také příležitost hovořit o tématu perspektivy našeho členství v Evropské unii a budoucnosti České republiky ve spojitosti s možným přijetím eura. Své názory a odborné pohledy na věc si s nimi vyměnili první místopředseda TOP 09 Marek ŽENÍŠEK, člen akademické ready TOPAZu a bývalý guvernér České národní banky Zdeněk TŮMA a slovenskou zkušenost představil europoslanec Ivan ŠTEFANEC.

Předposlední blok setkání byl věnovaným prezentaci konceptu Smart City, přičem vystoupil Jiří ŠTICH, z projektu Czech Smart City Cluster, zaměřeném na vytváření propojení a partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst.

S regionálními politiky dorazili diskutovat i starosta a předseda Klubu starostů Petr DUCHÁČEK a starosta a poslenec Jiří KOUBEK.

Setkání se přitom díky naší spolupráci s Nadácií Antona Tunegu zúčastnili i zástupci slovenských regionálních politiků, takže všichni účastníci měli možnost diskutovat a vzájemně obohacovat své pohledy napříkla na fungování státní správy a samosprávy.

Celá akce roběhla díky podpoře partnerů Hanns-Seidel-StiftungInternational Republican Institute a v neposlední řadě poslaneckému klubu Evropské lidové strany.

Stáhnout