Kulatý stůl ke sdílené ekonomice a jejím fungování v České republice proběhl 5. června pod záštitou poslanců Markéty PEKAROVÉ ADAMOVÉ a Michala KUČERY.

Záznam celé diskuse naleznete ZDE na facebooku!

Téma sdílené ekonomiky* je v České republice poměrně novým tématem a důkladná debata se nad ním ještě stále nevede. I proto vznikl nápad svolat tento kulatý stůl.

Pozvání k němu přijal Tomáš PEŤOVSKÝ, ředitel Uber pro ČR a SR; Martin HAUSENBLAS, zakladatel Liftago; Miroslav IVAN, poslanec Národní rady SR za SaS; Jakub MORÁVEK, PF UK a Dominik STROUKAL, ředitel Liberálního institutu.

Zásadní otázky, které se s tématem pojí nejsou jenom neexistující/stále se měnící definice toho, co to vlastně sdílená ekonomika je nebo rozdíl mezi komerční službou a podnikáním, ale také otázka, zda regulovat či neregulovat. Jiný evropský stát, jiný přístup. I o tom a slovenské zkušenosti přišel hovořit slovenský poslanec Miroslav Ivan.

Hlavní gró debaty leželo v současné době probíraném tématu ridesharingu a smart mobility celkově, tedy ve snaze zmenšit počet aut ve městech. Hovořit o službách přepravy osob dorazil ředitel Uberu pro ČR a SR Tomáš Peťovský. Z řad účastníků jsme se setkali s názory více stran pohledu – pro některé je Uber klasickou podnikatelskou činností, pro jiné je třeba regulovat systém, aby byli řidiči kontrolovatelní. Obhájci sdílené ekonomiky naopak vidí přeregulaci současného stavu a upozaďování spotřebitele.

Právnický pohled na věc do debaty přišel vnést vyučují Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Jakub Morávek z Právnické fakulty UK. Ohledně řešení situace přednesl názor, že možné nástroje řešení již máme, jen je třeba změnit strukturu kontrolních úřadů a připravit se na složitou implementaci nových zákonů a soudních rozhodnutí.

Záznam celé diskuse naleznete ZDE na facebooku!

*SDÍLENÁ EKONOMIKA

Sdílená ekonomika = spouspotřebitelství je modelem podnikání, který je postavený na pronájmu, výměně anebo sdílení majetku. Jedná se například o pronájem nemovitostí nebo vozidel v období, kdy je nevyužíváte.

Další zdroje k tématu:

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2059521_2059717_2059710,00.html