Politický institut TOPAZ s podporou nadace Konrad Adenauer Stiftung uspořádal dne 22. března 2019 neveřejný kulatý stůl na téma sociální a rodinné podnikání, kterého se zúčastnila paní poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09), zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Asociace rodinných firem, rodinných firem a firem věnujících se sociálnímu podnikání. Diskutující zhodnotili současný stav v oblasti sociálního a rodinného podnikání, upozornili na pozitiva i negativa současného právního stavu a na problémy z praxe, na které naráží.

Mezi nejčastěji zmíněnými problémy uvedli netransparentnost českého legislativního prostředí, omezenou možnost kombinovat rodinný a pracovní život, komplikovaný přístup ke komerčním úvěrům, chybějící informační systém, kde by se podnikatelé dozvěděli, jaké jsou jejich povinnosti vůči státu, a nesystematický kontrolní mechanismus českých úřadů.

Setkání politický institut TOPAZ realizoval v rámci série kulatých stolů, které nabízejí odborné veřejnosti a politikům TOP 09 možnost diskutovat aktuální témata za zavřenými dveřmi. Cílem projektu je nabídnout oběma stranám prostor pro vzájemnou formulaci svých stanovisek a zejména formulovat další kroky. Na kulaté stoly zpravidla navazují setkání s novináři nebo policy papery, které reflektují proběhlou diskusi.