Seminář a studijní návštěva zákonodárných ústavních institucí pro středoškolské učitele společenských věd proběhl od 15. do 17. června v Praze.

Třídenní seminář v Praze navázal na semináře realizované o.p.s. EUTIS a Centrem pre európsku politiku (Bratislava), kteří tyto semináře pořádají již od července 2015. Jsou určeny středoškolským učitelům společenských věd z různých typů škol.

Účastníci semináře, tentokrát ve spolupráci s TOPAZem, navštívili Poslaneckou sněmovnu P ČR, kde absolvovali prohlídku prostor společně s poslankyní Markétou Pekarovou Adamovou, se kterou měli později možnot diskutovat i o aktuální situaci českého školství a připravovaných zákonů.

Během workshopu nazvaném „Hovořme ve Výchově k občanství o demokracii a právním státě, ale jak…“ diskutovali s Alenou Resl z Konrad-Adenauer-Stiftung a Salimem Muradem právě o výchově k občanství v rozdělené společnosti a o technikách oslovení současné mladé generace a jejich zájmu o věci veřejné.

Po Poslanecké sněmovně měli účastníci možnost navštívit prostory Senátu P ČR a diskutovat se senátorem Tomášem Czerninem.

Páteční program završil křest publikace Evropská unie v kostce, vydané pod záštitou europoslance Jiřího Pospíšila a diskuse s ním.

Sobotní program by věnován prohlídce Prahy a zhodnocení celého semináře.