Imigrační politika a její vztahy mezi majoritou a imigranty začaly být v členských státech EU více politizovány. Veřejné mínění se vyhrocuje také pod vlivem různých médií. Lidé chtějí vědět, co jejich představitelé a zástupci mají v plánu udělat a chtějí slyšet řešení. I proto v pátek 4. března proběhla pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové interní diskuse se členy TOP 09 na téma migrační krize a jejího řešení.

Hosty a vystupujícími první části diskuse, která se zaměřila na zhodnocení globálního rozměru krize a na budoucnost a bezpečnost Evropské unie byli: poslankyně Helena Lagšádlová, místopředsedkyně TOP 09 a předsedkyně podvýboru pro migraci a azylovou politiku; Michael Romancov, politický geograf a člen Akademické rady TOPAZ; poslanec Marek Ženíšek, 1. místopředseda TOP 09 a Zdeněk Bezecný, poslanec TOP 09.

V druhé části, věnující se problematice integrace a jejích nástrojů vystoupili hosté Hynek Jeřábek, sociolog a člen Akademické rady TOPAZ; Nina Nováková, poslankyně TOP 09 a Leoš Heger, poslanec TOP 09.

Mluvčí se shodli na prioritě řešení migrační krize srkze nalezení společného evropského řešení, kdy je důležité si uvědomit, že Evropa není jen garantem naší prosperity, ale i bezpečnosti a důsledného dodržování zákonů.

Jaká jsou tedy klíčová opatření k řešení migrační krize podle TOP 09?

  • Nastavení přísnějších azylových pravidel v EU a jejich striktní dodržování.
  • Zajištění kontroly vnější hranice Schengenu: urychlené vytvoření pohraniční a pobřežní stráže EU v dostatečné kapacitě je klíčové k zachování naší bezpečnosti.
  • Zřízení mimoevropských azylových center pod mezinárodní ochranou.
  • Důrazné potlačování organizovaného zločinu, včetně zamezení obchodu s nelegálními zbraněmi.
  • Pomoc zemím západního Balkánu, aby nápor migrantů nepůsobil destabilizaci těchto zemí.
  • Definování seznamu „bezpečných zemí“.
  • Zahrnutí migrace do operací prováděných v rámci společné zahraniční a bezpečností politiky EU.
  • Posílit úlohu agentury Frontex při návratových operacích.
  • Zlepšení platební morálky členských států ve vztahu k příspěvkům do rozvojových a humanitárních fondů EU pro Sýrii a Afriku.