Helena Langšádlová, poslankyně za TOP 09, zaštítila a ve spolupráci s nadačním fondem Modrá rybka a TOPAZem, zrealizovala Dětskou konferenci pro žáky 7. – 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií na téma “Co pro mě znamená svoboda a demokracie?” Tato konference proběhla v pátek 7. dubna v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a pozvání na ni přijali poslanci a poslankyně Miroslav Kalousek, Marek Ženíšek a Nina Nováková za TOP 09, Jiří Dolejš za KSČM, Ivana Dobešová za hnutí ANO a v neposlední řadě Marek Benda za ODS. Cílem této konference bylo přiblížit dětem práci poslanců a odpovědět jim na otázky, které je zajímaly. Celou konferencí diváky provedl moderátor Václav Moravec.

Tuto konferenci jsme uspořádali, protože máme již dlouho pocit, že je potřeba mluvit o věcech, které trápí nejen aktuální voliče, ale zejména vás, děti z druhého stupně základních škol a z víceletých gymnázií,” zahájil konferenci předseda správní rady nadačního fondu Modrá rybka, Pavel Anděl. Následně se Helena Langšádlová, poslankyně a místopředsedkyně TOP 09, ujala úvodního slova a stručně divákům vysvětlila základní princip dělby moci v České republice.

Dále přišla na řadu úsměvná otázka, kterou přečetl Václav Moravec: „Když máte tak vysoké platy, proč máte tak levné obědy?”

Myslím si, že jsou tu poslanci, kteří jsou placeni velmi špatně vzhledem k tomu, co umí, a pak také jsou tu poslanci, kteří jsou přepláceni tak o milion měsíčně, protože 80 tisíc berou a za zbylých 920 tisíc škodí. Od toho, abych to hodnotil, tady ovšem nejsem já, ale ti, kteří je za sebe pošlou tu práci dělat. Když si potom stěžují, že má ten poslanec vysoký plat a levné obědy, tak je to zkrátka nadávání na vlastní nezodpovědnost a na vlastní neschopnost, že jsem si špatně zvolil,” zareagoval na tento dotaz poslanec a předseda TOP 09, Miroslav Kalousek.

Mezi další témata konference patřily například elektronické volby a celková digitalizace stání správy, uprchlická krize, nebo také svoboda a demokracie ve světě.

Následovaly také přímé dotazy dětí z publika. Otázky směřovaly hlavně na náplň práce poslanců, vymahatelnost práva v České republice, povinnou maturitu z matematiky, povinné očkování, policejní zásah proti českým občanům během státní návštěvy čínského prezidenta, a pak také padla otázka na hlavní současné problémy naší společnosti.

Je nedostatek občanů, kteří se zajímají o politické dění ve své zemi. Když se podíváte na jednotlivé režimy obzvlášť mezi dvěma světovými válkami, které šly od demokracie přes autokracii k diktatuře, tak to nikdy nerozhodovali lidé jako byl Mussolini nebo Hitler. Vždy to rozhodlo těch 80 % lidí, kterým to bylo úplně jedno a jednoho rána se vzbudili a najednou nebyli svobodní. Tudíž, naším největším problémem je naše vlastní lhostejnost,” reagoval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na otázku dívky z publika.

Celou konferenci uzavřela odpověď Heleny Langšádlové na otázku, která se týkala elektronické evidence tržeb: „Je spousta malých podnikatelů, pro které je toto další překážka a my bychom se spíše měli snažit jim tu situaci ulehčit, než se na ně takovýmto způsobem zaměřit a likvidovat je.

TOPAZ s mládeží spolupracuje dlouhodobě v řadě projektů. V současné době připravujeme soutěžní projekt rozhovorů s volenými zástupci na všech úrovních – od komunální po evropskou, určený pro studenty středních škol.