Co se v TOPAZu uskutečnilo v průběhu prvních tří měsíců roku 2017? A co pro Vás připravujeme pro měsíce následující? Přinášíme Vám tento přehled a děkujeme za Vaši přízeň.

TOPAZ v únoru spustil projektovou výzvu pro místní organizace TOP 09, pomůže jim organizačně i finančně uspořádat projekt přímo u nich. Do projektu se přihlásila řada místních organizací s projekty z oblasti vzdělávání, diskuse s občany, či s letákovou kampaní.

Na začátku března proběhlo první neformální setkání nad tématem občanského vzdělávání. Tyto brainstormingové debaty mezi vysokoškolskými i středoškolskými pedagogy a odborníky na vzdělávání pořádáme ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a CEVRO.

Probíhají snídaně s novináři. Ve spolupráci s tiskovým oddělením TOP 09 a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádáme neformální setkání garantů Vize pro Českou republiku 2030, úspěšná země – odolná společnost s novináři. Prvním ze série bylo setkání nad oblastí školství a vzdělávání s Annou Putnovou a Jiřím Růžičkou. Druhé setkání v řadě bude nad ekonomickými otázkami a otázkami daní s Miroslavem Kalouskem a Luďkem Niedermayerem.

V březnu byla také spuštěna jarní část projektu Gymply, projektu pro přednášky o Evropské unii a Evropském parlamentu na středních školách, tentokrát za videopodpory našich europoslanců Luďka NiedermayeraJiřího Pospíšila a Jaromíra Štětiny. Jarní část bude trvat od března do června, podzimní pak od září do října tohoto roku.

V pondělí, 27. března se uskuteční již druhé pokračování Dětské konference v Poslanecké sněmovně pod záštitou Heleny Langšádlové ve spolupráci s TOPAZem a nadačním fondem Modrá rybka, studenti 8. a 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií budou diskutovat nad školským zákonem.

V dubnu jede TOPAZ do Bruselu. V rámci spolupráce s naším partnerem Wilfried Martens Centre for European Studies se již podruhé zúčastníme organizace projektu NET@WORK, platformy evropských středopravicových think-tanků pro debatu nad evropskými politikami. Náš panel bude zaměřen na Evropskou politiku sousedství. Zároveň díky dlouhodobé spolupráci s Jaromírem Štětinou vyrážíme v dubnu také do Bruselu, tentokrát s našimi komunálními politiky v rámci projektu Meet Your MEP – potkej svého europoslance.

Ke konci května proběhne konference věnovaná našim regionálním politikům a tématům, která je zajímají, tento rok za spolupráce se slovenským think-tankem Nová Generácia. Od tohoto roku také nově spolupracujeme s novým partnerem Hanns-Seidel-Stiftung.

Na začátku června TOPAZ vyjede na partnerský meeting Wilfried Martens Centre for European studies do Málagy, kde v rámci projektu Think-in 2017 bude řešit projektové výzvy tohoto think-tanku pro rok 2018.

TOPAZ se připojil k zajímavému projektu maďarského think-tanku Robert Schuman Institut, který získal grant od International Vysegrad Fund, projekt nese název: Dobrá správa v ukrajinských municipalitách, přenos zkušeností ze zemí V4, a po našem boku jsou dalšími partnery právě zmíněný Robert Schuman institut (HU), STRAPOL – Strategic Policy Institute (SK) a Foundation Institute for Eastern Studies (PL). Cílem tohoto projektu je uspořádat sérii vzdělávacích konferencí a studijní cesty pro zástupce ukrajinské strany a představit jim fungující a efektivní modely samosprávy v obcích v zemích V4. Projekt sestává z dvou expertních setkání na Ukrajině, studijní cesty po zemích V4 a návštěvě institucí Evropské unie v Bruselu. TOPAZ zajišťuje nejen expertní pokrytí setkání na Ukrajině, ale také pracovní meeting v Brně, při jehož organizaci osloví především naše komunální politiky.

Stáhnout