ak mohou české pravicové strany získat přízeň voličů, kteří se v minulých volbách přiklonili k volbě různých populistických hnutí? Jak působit věrohodně a jak komunikovat mezi sebou? Právě o možnostech spolupráce svých stran hovořili předsedové Miroslav Kalousek (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) na konferenci Budoucnost české pravice, která se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu v prostorách Galerie Café Louvre v Praze.

„Chceme-li opravdu porazit Babišovo hnutí ve volbách, musíme se spojit. Tento krok by si vyžádal bolestivé kompromisy programové i personální. Situace je však natolik vážná a času je tak málo, že si tato úvaha zaslouží alespoň odpovědné projednání“, řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek na adresu vytvoření pravicového volebního bloku. Ačkoliv panují rozdíly v představě o míře spolupráce tří pravicových stran, jejich předsedové se shodli, že je třeba se o ní bavit„Jsme připraveni diskutovat o užší spolupráci s našimi partnery od středu napravo,“ prohlásil předseda ODS Petr Fiala a dodal, že „myslí, že má smysl uvažovat o společném prezidentském kandidátovi“. Ačkoliv předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek nevidí společného prezidentského kandidáta jako cestu, je stejně jako jeho kolegové přesvědčen o nutnosti zásadní sebereflexe pravicových stran a o potřebě nového stylu komunikace s voliči.

 

V druhém bloku navázali Vít Novotný (WMCES), Luděk Niedermayer (EPP), Daniel Herman (KDU-ČSL) a Martin Červíček (ODS) na předchozí diskusi tématem budoucnosti Schengenského prostoru. Na panelu zazněla slova o významu Schengenu nejen pro ČR, ale i pro budoucnost společné EU. Řešení shodně odhalili v reformě společné azylové politiky a zlepšení spolupráce členských zemí. „Je potřeba, aby se členské státy sjednotily na azylové politice, nejenom na otázce doby azylového řízení a podmínek, ale i v sociálních a ekonomických aspektech, které s tím souvisí,“ řekl Martin Červíček (ODS) k tématu azylové politiky.

Na význam Schengenu v rámci volného pohybu zboží upozornil i europoslanec Luděk Niedermayer, který poznamenal, že „nemá smysl se bavit o Schengenu samotném, Schengen je pevnou a velmi důležitou součástí toho balíku politik, které se jmenují Evropská unie, jsou to politiky, které jsou vzájemně provázané.“

K tématu důležitosti sounáležitosti Evropy pomluvil i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL)„Myslím si, že jsme v době, která je úžasně dynamická a že opravdu stojíme před velikou šancí podílet se nějakým způsobem na budoucí podobě naší společné Evropy, našeho společného evropského domova.“

Ve třetím závěrečném panelu, věnovaném fenoménu populistických stran, vystoupili Nico Lange (KAS), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Martin Kupka (ODS) a Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Diskuze na téma populismu pohledem středopravicových politiků byla zajímavou součástí celé konference. Řečníci se shodli, že je důležité nabídnout veřejnosti přímá řešení na konkrétní problémy a vést tak důležitý dialog. „Ukázalo se v krajských volbách, že veřejnost může oslovit ten, kdo je úspěšný, kdo dokázal něco ve svém místě, a kdo je schopen nabídnout konkrétní návody, jak řešit problémy, se kterými lidé žijí. Tady myslím, je konkrétní odpověď na to, kudy se mají vydat pravicové a středové strany,“ poznamenal k tématu populismu na regionální úrovni Martin Kupka (ODS). O celostátní pohled doplnil jeho názor Ondřej Benešík (KDU-ČSL): „Pokud politická strana je populistická a nemá žádný svůj vlastní názor, ideologii a pouze se dívá na průzkumy veřejného mínění a podle toho mluví do médií, tak je to samozřejmě z dlouhodobého hlediska velmi nebezpečné.“ Doporučením poučit se ze současné situace doplnila své spolupanelisty Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která podotkla, že „tradiční politické strany by neměly nabízet jen konkrétní řešení, ale měly by trávit více času s voliči a vést s nimi dialog.“

 

Celá konference „Budoucnost pravicové politiky“ byla hodnocena velmi úspěšně a jako přínosná, což dokazuje nejen hojná účast, ale také značná pozornost, které se konferenci dostalo v českém mediálním prostoru.

 

Spojí se česká pravice? Krátké video s příspěvky předsedů, sestřih toho nejhlavnějšího z prvního panelu, můžete zhlédnout zde:

Miroslav Kalousek hovoří o budoucnosti české pravice:

A dokáže česká pravice bojovat s populismem?

Záznam celé konference můžete zhlédnout také přímo zde:

Konference proběhla díky laskavé podpoře Centra pro evropská studia Wilfrieda MartenseKonrad-Adenauer-Stiftung a v organizační spolupráci s Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a institutem CEVRO.

Stáhnout