Havlovská zahraniční politika byla jedna z málo zahraničních politik západních zemí, kterou bylo možné definovat slovem demokratizace. Některé atributy bylo možné spatřovat i u politiky Evropské unie po skončení studené války vůči státům střední a východní Evropy. Rozšířením Unie v letech 2004 a 2007 byl tento „snadný úkol“ zdárně naplněn.

Země Evropské unie se nově soustředily na stabilizaci svého sousedství a vytvoření pásu stability v nejbližším okolí. Jde o státy západního Balkánu, Turecko, Bulharsko a Ukrajinu. Tento úkol je o poznání složitější. Současně po několika rozšíření EU je viditelnější nejednotnost a odlišnost národních zájmů.

Politický institut TOPAZ se ve své činnosti zaměřil zejména na aspekt demokratizace a tak se v několika rozhovorech, článcích a příspěvcích zaměřil na státy s nedemokratickými prvky – Turecko, Bělorusko a do nedávna Ukrajina – a jejich cestu k demokracii.

TOPAZ po navázání spolupráce s evropským think tankem Centrum Wilfrieda Martense pro Evropská studia svoje aktivity rozšířil. Předsedkyně akademické rady a výkonný ředitel TOPAZu přispěli do publikace nazvané „Demokratizace v zahraniční politice EU: Bělorusko, Turecko a Ukrajina“. Současně 16. prosince 2021 můžete sledovat závěrečnou diskusi k tématice demokratizace „Lidskoprávní dimenze zahraniční politiky vůči Bělorusku, Ukrajině a Turecku“ realizovanou na půdě Knihovny Václava Havla.