Jak zastavit oteplování světa? Místo fosilních paliv bezemisní zdroje energie. I Česko má mít do roku 2030 třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Slunce, vítr, nebo něco úplně jiného? Přijďte s námi prozkoumat možnosti a limity nové éry energetiky!
O těchto a dalších otázkách spojených se změnou klimatu budou v rámci Světa knihy diskutovat europoslanec Luděk Niedermayer a zakladatel společnosti ENVICONS a odborník na adaptaci krajiny na změnu klimatu Lukáš Řádek spolu s experty z týmu “Fakta o klimatu”, kteří usilují o to, aby diskuze v naší zemi o klimatických změnách byla věcná, kultivovaná a založená na vědeckých poznatcích a ověřených datech.
V rámci debaty se budete také moci seznámit se studií “Rozvoj obnovitelné energie v Česku do roku 2030”, kterou pro TOPAZ vypracovali experti z týmu Fakta o klimatu.
Sledujte naši událost. Průběžně v ní budeme zveřejňovat další informace. Těšíme se na Vás!