Čestný předseda TOP 09 a prezident našeho think tanku zemřel ve věku 85 let. Až odezní smutek, přijde čas hledat inspiraci. Karel Schwarzenberg patřil bez pochybností mezi architekty samostatného českého moderního státu i nejvíce inspirativní osobnosti naší porevoluční historie. Jeho myšlenky i celoživotní boj za svobodu a lidská práva budou vždy patřit k základním hodnotám TOP 09, tedy strany, kterou před 14 lety zakládal. 

Karel Schwarzenberg byl český vlastenec a Evropan. Náš stát těžil z mimořádného renomé i mezinárodních vztahů, které čestný předseda TOP 09 měl. Jako diplomat, kancléř prezidenta republiky Václava Havla i pozdější ministr zahraničních věcí pomáhal utvářet přátelství a vřelé vztahy České republiky se světem.

„Boj za lásku a pravdu bude trvat po celou existenci lidstva, nikdy ho ale nesmíme vzdát,” slova, která Karel Schwarzenberg pronesl, jej zcela vystihují. Služba zemi, kterou měl rád, a služba lidem pro něj byly celoživotní samozřejmostí. Ať už tak činil před listopadem 1989 svou podporou českého disentu anebo jako senátor, ministr zahraniční, či poslanec.