Ochrana osobních údajů se stala důležitou pro celou Evropskou unii. Proto 25. května 2018 vstupuje v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dle jen GDPR). Obecné nařízení předpokládá navazující vnitrostátní úpravu zákonem. Ten však v České republice neexistuje. Ve lhůtě dvou let vláda mohla zákon navrhnout a zpřesnit výklad zákona a tím zjednodušit život takřka všem právnickým osobám, které GDPR ve stejné lhůtě implementovaly. Tuto šanci vláda nevyužila, návrh zákona vláda schválila až letos a ten je teprve nyní projednáván poslaneckou sněmovnou. Opozice chce dosáhnout dočasného snížení sankcí. Autor: Jaroslav Poláček

Stáhnout