Pětiprocentní uzavírací klauzule je součástí volební legislativy již od roku 1990. Uzavírací klauzule pro volební koalice pak přibyla v roce 1992, v případě voleb do ČNR a později Poslanecké sněmovny se přitom pro postup do skrutinia vyžadovalo, aby společná kandidatura dvou politických stran získala nejméně 7 %, koalice tří stran 9 % a čtyř a více stran 11 % hlasů. Rozpaky nicméně začala vzbuzovat především až pozdější úprava z roku 2000. Ústavní soud v lednu 2001 zavedení sčítací klauzule pro koalice označil za zjevně účelové opatření, ale ústavně konformní. Toto nastavení, tzn. 5 % pro samostatnou kandidaturu, 10 % pro koalici dvou stran, 15 % pro koalici tří stran a 20 % pro koalici čtyř a více stran, tak zůstalo zachováno pro všechny sněmovní volby od roku 2002 až do současnosti, resp. do nálezu Ústavního soudu z února 2021, který uzavírací klauzule pro volební koalice zrušil.

Autor policy paperu Jakub Charvát doporučuje:

  • Zachovat uzavírací klauzuli jako součást sněmovní volební legislativy, neboť přispívá k redukci rizika přílišné parlamentní fragmentace a zachování funkčního parlamentu.
  • Zachovat stávající nastavení uzavírací klauzule na 5 % hlasů na celostátní úrovni, nezavádět (znovu) uzavírací klauzule pro volební koalice, a to ani ve stupňovité, ani sčítací podobě.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: