Místní organizace TOP 09 Žatec využila výzvu TOPAZ k uspořádání akce na místní úrovni a rozhodla se přispět ke vzdělávání k občanství ve svém regionu.

Na programu byla nejen diskuse k tomu co se podařilo v předchozích volebních obdobích, ale účastníci také hledali témata a formulace priorit pro budoucnost. Společným jmenovatelem byla snaha oslovit a vtáhnout do komunální politiky co největší počet obyvatel Žatce a okolí a tím posílit jejich občanskou odpovědnost.

Tyto témata a priority budou moci zástupci místní organizace v Žatci zohledňovat nejen ve finančním výboru, dopravní komisi a komisi pro kulturu a cestovní ruch, ale i mezi občany, podporovateli a v řadách přátel a široké rodiny.