Think tank TOPAZ v Knihovně Václava Havla představil výsledky exkluzivního výzkumu, který zkoumal, jak střední třída ovlivnila květnové volby do Evropského parlamentu. Výzkum se také zabýval otázkou, zda je vůbec možné bavit se o střední třídě jako jedné homogenní skupině obyvatel.

„Střední třída není jedna homogenní skupina, byť tak pořád bývá vnímána. A možná právě proto se vysvětlování jednotlivých témat včetně těch evropských míjí účinkem – jednotlivé segmenty mají různé zájmy, jiné priority a budou vnímavější ke svým tématům než k jiným. Důležité také je, že každý segment preferuje jiné komunikační kanály,“ vysvětlil Jaroslav Poláček, senior analytik TOPAZu, který výsledky výzkumu prezentoval.

Výzkum také ukázal, že volby do EP ovlivnil liberální volič a to s poměrně větší vahou, než má tato skupina ve společnosti. Nejsilnější skupina voličů se však rekrutovala ze skupiny ambivalentních voličů, která svých charakterem nevybočuje z průměru společnosti.

„Nízká volební účast vychází z toho, že lidé nevědí, proč volit. O tom, jak fungují instituce EU je bohužel velmi nízké povědomí. A “Brusel” je mediální zkratka, která podporuje pocit, ze Evropa nejsme my. Pokud se má zvýšit volební účast, bude nutné vysvětlovat evropská témata s respektem k různému vnímaní politiky různými lidmi,“ řekla Markéta Pekarová Adamová, poslankyně TOP 09.

Eoin Drea, vedoucí výzkumný pracovník Martens Centre, komentoval politickou situaci
v Evropské unii po letošních volbách a charakterizoval i jako období diskontinuity, které je viditelné i v českém prostředí.

Data výzkumu by sbírána v polovině března 2017 a pro TOPAZ výzkum zajišťovala agentura NMS Market Research. Velikost vzorku byla 1271 respondentů. Sběr byl prováděn on-line napopulaci v Českém národním panelu (N=980) a osobním dotazováním na neuživatelíchinternetu (N=291).

Projekt výzkumu střední třídy podpořilo Centrum pro evropská studia Wilfreda Martense a Konrad Adenauer Stiftung.

Záznam debaty shlédnete zde:https://www.facebook.com/events/2180194932101739/permalink/2236505249804040/

Stáhnout