Ve středu 1. 10. 2014 proběhl diskuzní večer pořádaný Klubem na obranu demokracie ve spolupráci s TOPAZ na téma: Služební zákon: zajistí lepší státní správu?

Hlavními otázkami večera byly:

  • Kam směřuje kompromisní návrh služebního zákona, na kterém se dohodla koalice s demokratickou opozicí?
  • Kde lze spatřovat nedostatky v současném fungování státní správy?
  • Je projekt nezávislé či odpolitizované státní správy ve skutečnosti proveditelný?
  • Jaká jsou reálná nebezpečí apolitického modelu státní správy?

Moderovanou diskuzivedl JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., hosty a vystupujícícmi byly Mgr. Pavel Franc, programový ředitel Frank Bold, garant projektu Rekonstrukce státu a JUDr. Bohumil Dvořák, soudce obvodního soudu, člen výboru Klubu na obranu demokracie.

Zájemci se mohou podívat na videozáznam diskuze, který jsem Vám zpřístupnili zde: