TOP 09 chce založit vlastní konzervativní think-tank.

Marek Ženíšek představí vzdělávací projekty Topaz.

Než se dostaví k pultíku – poznámka na odlehčení: lidé si nás pletou, já mám méně vlasů, vousů i akademických titulů. Na první pohled nás tedy poznáte.

Vážené dámy, vážení pánové, pan předseda ve svém dopoledním projevu připomenul vzdělání jako nutnou podmínku dalšího rozvoje, dalšího přirozeného rozvoje politické strany. Mám teď na mysli vzdělávání nějakého systému, vzdělávání politické strany, respektive členů členské základny. Je to téma, kterým se předsednictvo a vedení jako takové zabývá dlouhodobě a snaží se nalézt tu nejlepší cestu. Nakonec tedy se předsednictvo v nedávné době rozhodlo, že schválí koncepci zde uvedeného projektu s názvem Topaz. Topaz by nám měl v budoucnu v tom systému vzdělávání členské základny býti nápomocen a mým úkolem v tuto chvíli je ho velice stručně představit. A zároveň poděkovat celostátní kanceláři za jeho zpracování.

Prosím další slide: náš sněm jsme zahájili humornou znělkou. Dovolte tedy i tuto prezentaci zahájit humornou karikaturou. Daleko důležitější než vizualizace je jeho obsah. Proto poprosím další slide. Přistupujeme k tomu projektu tak, že by Topaz měl být v budoucnu jakousi továrnou na myšlenky, měl by to být prostor pro pracovní skupinu různých expertů či generátor otázek, ale stejně tak by chtěl nabízet i jejich řešení. Jedná se v podstatě o ideovou platformu politické strany, bez které se dlouhodobě neobejdeme a která by zároveň byla jakýmsi inkubátorem, koncepcí a  návrhů, které vzejdou nejen z členské základny. Jak je to s tím trhem, nebo vůbec kolik think-tanků v České republice (obrázek pro ty, kdo si myslí, že think-tank je řada tanků) …

Na levici se pohybuje například Masarykova demokratická akademie, na středu Cevro, Liberálně konzervativní akademie, Občanský institut, jako středový Cesta. Je jich celá řada a my se budeme snažit nebo máme ambici, aby Topaz byl to budoucna jakousi akademií právě TOP 09. Proč potřebujeme think-tank? Proč vznikla potřeba ho mít a zahájit jeho činnost? Domníváme se, že by v první řadě měl pomáhat a přispívat k tomu, aby se TOP 09 vyvíjela jako strana s vlastním obsahem dlouhodobě. Dále by měl pomáhat při vytváření jasných a čitelných programových témat, bude samozřejmě – jak bylo již řečeno – jakýmsi inkubátorem nových koncepcí a jedná se nám také o to, aby došlo k propojení těch stávajících vzdělávacích programů s novým think-tankem. Co je důležitá informace – financování, o kterém promluvím zanedlouho, by mělo být pomocí fundraisingu. Co se týká pozice think-tanku, toho Topazu jako takového ve vztahu k TOP 09, tak tady na grafu za mnou je deklarováno, že by se měl opírat, nebo vycházet by měl na jedné straně z akademické půdy, samozřejmě bude propojen s občanskou společností a stejně tak bude napojen i na obce nebo na soukromý sektor. Samozřejmě z těchto oblastí by měl čerpat i ty lidské zdroje, které by v tom think-tanku působily. Výsledek by se měl projevit na tom samém hrotu, to znamená v politice, v dlouhodobé politice TOP 09.

Jaká by měla být především náplň činnosti Topazu? Především jádrem té činnosti je pokračování stávajících vzdělávacích aktivit, o kterých tu hovořil pan předseda v dopoledním projevu, které jsme měli v koncepci do konce tohoto roku. Dále potom by se potom v rámci think-tanku měla objevovat hlavní činnost a náplň, o níž jsem hovořil na začátku, tedy měla by se objevovat dlouhodobá koncepční debata o celospolečenských tématech, mělo by to být provázené s odbornou a nestranickou veřejností. Můžeme navazovat kontakty, reakce, podněty, ale i různé nápady, argumenty i z jiných než vnitřních řad v rámci TOP 09. Měly by tam být i expertní komise, které znáte, máme je v krajích i na celostátní působnosti, tedy propojení s tím, co již existuje. Spolupráce by měla spočívat ve vytváření dalších názorových alternativ. Těm materiálům, které přicházejí z veřejné správy, a samozřejmě klasickou činností je snaha být připraven na konkrétní podmínky, vytvářet různé analýzy a podklady.

Co se týká samotné formy organizace, jak to bude vypadat. Podstatou think-tanku je, že se bude jednat o občanské sdružení, to bude právní forma. Na jedné straně bude představenstvo, které bude tvořeno členy komise pro vzdělávání, a na druhé straně by měla být správní rada, která bude složena z odborné a akademické veřejnosti. Na ten samotný chod think-tanku bude dohlížet jmenovaný výkonný ředitel. Co se týká samotného názvu Topaz – proč právě Topaz? Proč byl vybrán tento název? Kromě toho, že se jedná v podstatě o TOP od A až do Z, evokuje řadu dalších momentů, je to drahý ozdobný kámen, minerál, používá se jako brusivo. V sanskrtu je to oheň. A ještě něco? Všechno. Sami vidíte, že Topaz evokuje řadu velmi významných, kvalitních symbolů a my pevně věříme, že i ten náš Topaz bude právě stejně tak kvalitní. Co se týká konkrétně toho financování, které jsem tady naznačil na začátku, cílem je skutečně vytvořit fungující občanské sdružení, které ale – a to je důležité – bude finančně soběstačné, nebude zatěžovat samotný rozpočet TOP 09, příjmy by měly přicházet odjinud. V letošním roce bylo schváleno nebo bylo uplatněno do systému vzdělávání v rámci TOP 09 něco kolem dvou milionů korun. Ty další náklady pro příští rok procházejí připomínkovým řízením. Uvědomujeme si nutnost zahájení systému vzdělávání právě již v příštím roce z důvodu vzdělávání a přípravy našich kandidátů do krajských i senátních voleb. Další zdroje toho systému vzdělávání samozřejmě by měly přicházet ze soukromé sféry, z MŠMT (projekty v jeho gesci), spolupracovat s nadacemi a využívat Norské fondy a Evropského hospodářského prostoru. Důležitá informace: jakékoli finance, které přijdou do tohoto občanského sdružení, budou vždy vázány projektově na ten konkrétní projekt.

Co se týká současného stavu a fáze realizace, tak jsme skutečně před několika týdny na předsednictvu schválili tuto koncepci, v tomto měsíci či v nejbližší době by mělo dojít k vypracování a schválení stanov, které pak budou uveřejněny pro každého z vás v příštím měsíci, by se měla uskutečnit první schůze. Samozřejmě by se měla zvolit struktura, o které jsem zde hovořil, takže představenstvo i správní rada a PR v podobě webových stránek. V prosinci se zaměříme na propagaci tohoto našeho think-tangu. Počítáme, že 1. 1. 2012, pokud vše dobře dopadne, bychom zahájili činnost.

Děkuji vám za pozornost. Domnívám se, že Topaz bude šancí, jak upevnit TOP 09 v českém názorovém prostředí a propojit politiku s akademickou sférou, občanskou společností a komerční sférou. Díky

Moc děkujeme Marku Ženíškovi za zajímavé informace o Topazu. Dostali jsme požadavek na vyhlášení pauzy už nyní. Vyhlašuji v tuto chvíli 20minutovou pauzu – začneme v 16:40. Budeme mít diskusi a pokročíme v projednávání stanov. Děkuji.