Jakým způsobem komunikovat politiku s občany? Jak skloubit regulace s územním plánováním? Jak prosazovat nepopulární projekty mezi občany? Jak naopak zabránit projektům, které jsou populární ale ekonomicky náročné? Jak současná česká a evropská politika ovlivňuje regiony?

Těmto a dalším otázkám se věnovalo setkání regionálních politiků na téma „praxe regionální politiky, a jak svou práci vysvětlit občanům“, které proběhlo 24. listopadu v prostorách Galerie pražské kavárny Louvre.

Na setkání pronesli úvodní slovo a přivítali účastníky Reda Ifrah, předseda výkonné rady TOPAZ a Petr Ducháček, předseda Klubu starostů TOP 09.

Následovala přednáška Jaromíry Eismannové, architektky a zastupitelky MČ Praha 4, na téma „racionální a strategický rozvoj území v souvislosti s životním prostředím, sociálními i hospodářským tématy obce. Legislativa, ale i regulace a zapojení občanů do rozhodování.“ Po které proběhla diskuze s účastníky, kteří se ptali na konkrétní problémy z jejich obcí a regionů.

Po přestávce na oběd proběhl Workshop s Lubošem Konečným z International Republican Institute na téma „marketing a komunikace s občany, kde se mimo jiné i řešily otázky, jak voličům jasně a srozumitelně sdělovat a vysvětlovat své priority a postupy v rámci správy obce? A jak udržovat osobní i virtuální kontakt s občany?

Závěrečný panel setkání byl věnován diskusi Jiřího Pospíšila, europoslance za TOP 09, Ondřeje Housky, redaktora Hospodářských novin a Tomáše Czernina, Senátora za TOP 09 na téma „současná politická situace v České Republice a v Evropě“, kterou moderoval Reda Ifrah.

Setkání uspořádal think-tank TOPAZ ve spolupráci s Hans Seidel StiftungInternational Republican Institute a poslaneckým klubem Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.