Zdravý přístup k Evropské unii tu dlouho chyběl

Úvod / Zdravý přístup k Evropské unii tu dlouho chyběl

„Vláda k Evropské unii přistupuje realisticky a snaží se získat to nejlepší pro nás,“ komentoval změněnou pozici nové vlády Filip Nerad, vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu.

Bavili jsme se o zdravém přístupu k Evropské unii, který tu dlouhou dobu chyběl. Dotkli jsme se i aktuální situace na Ukrajině ve vztahu k možnostem EU a probrali jsme i důvody, proč evropské záležitosti řeší naši ministři zpravidla až poté, kdy je pozdě. Stranou nezůstala i energetická a ekologická politika Unie.

Podcast jsme natočili s laskavou podporou Nadace Konráda Adenauera.

TOPAZ
TOPAZ
Zdravý přístup k Evropské unii tu dlouho chyběl
/