Jaromír Drábek, foto Tomki Němec pro TOP 09

Občanský důchod – cesta k jednoduššímu systému daní a dávek

Úvod / Občanský důchod - cesta k jednoduššímu systému daní a dávek

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek na začátku roku uveřejnil článek v Hospodářských novinách o „občanském důchodu“ – systému založeném na nepodmíněném příjmu. Stal se Jaromír Drábek levicovým liberálem, když mluví o občanském důchodu? Nebo jde o konzervativní princip, který říká, že občan nemá mít obavu, že mu okolní podmínky nedovolí pomoc státu přijmout?

Tématem ale nebyla samotná reforma, ale i pohled reformního ministra na rozpočet i předčasné volby nebo na to, zda chtějí dnešní politici debatovat o principech nastavení změn, které navrhují.

Policy paper k občanskému důchodu vydá politický institut TOPAZ:

„Následky covidové pandemie budou mít zřejmě dlouhodobé dopady do hospodářské situace i sociálního systému v Česku. Zároveň bude úkolem politické reprezentace pro nejbližší období vypořádat se s fiskálními dopady daňových úprav platných od počátku roku 2021 i narůstajícím zadlužením vládního sektoru obecně. Bylo by tedy nanejvýš vhodné řešit tyto problémy systémovými úpravami daňového a sociálního systému, přičemž zavedení občanského důchodu by bylo dlouhodobým systémovým opatřením posilujícím aspekt spravedlnosti a snižujícím administrativní náročnost daňového a sociálního systému v ČR.“

Doporučení knihy pro naše čtenáře od Jaromíra Drábka: Petr Pithart, Obrana politiky II

Podcast byl natočen za podpory Nadace Konráda Adenauera.

TOPAZ
TOPAZ
Občanský důchod - cesta k jednoduššímu systému daní a dávek
/