Zodpovědnost politiků za kvalitu životního prostředí přišly 3. října 2013 do Michnova paláce diskutovat takřka tři desítky lidí. Seminář zorganizoval TOPAZ ve spolupráci s nadací Konráda Adenauera. Garantem setkání byl Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Za účasti mnoha významných odborníků v tematice životního prostředí, za všechny jmenujme například Tomáš Tesaře, náměstka ministra životního prostředí, či Jakuba Hrušku, vědeckého pracovníka Akademie věd ČR, se diskutovala témata stavu české krajiny s ohledem na urbanismus, energetické zdroje a turistiku.

První blok akcentoval zejména témata krajinotvorby, využití krajiny a její ochrany. Vedlejšími tématy byl urbanismus a rozvoj měst a příměstských zón, které ráz krajiny výrazně ovlivňují.

Druhý panel byl naproti tomu věnován tématům možností využívání přírodních zdrojů s ohledem na ochranu životního prostředí a rovněž tématům souvisejícím s dopadem životního prostředí na člověka. Zejména poslední téma zdůraznilo nutnost ochrany životního prostředí jako prostředí pro zdravou existenci člověka.

Účastníci semináře byli pak zcela stylově na závěr pozváni k občerstvení v bio kvalitě.