Po volbách v roce 2015, kdy se k moci dostala strana Právo a spravedlnost, došlo k velkým změnám na polském mediálním trhu. Vláda nevybíravým způsobem ovládla veřejnoprávní média v čele s televizí TVP, která se proměnila v jednostrannou vládní propagandu. Média, která jdou vládě na ruku, jsou štědře podporována za pomoci inzerce státních firem, skrze jednu z nichž (PKN Orlen) stát zprostředkovaně ovládl síť regionálních deníků. Mediální prostředí v Polsku je deformované, ale zůstává pluralitní, protože existuje řada soukromých médií, která mají větší dosah a důvěru veřejnosti.

Autor policy paperu, Michal Lebduška doporučuje:

  • Základním prostředkem pro zlepšení funkce veřejnoprávních médií a zajištění jejich nezávislosti na jakékoliv vládnoucí garnituře je jejich transformace z akciových společností vlastněných státem, tak aby po případné změně vlády nemohlo dojít k jejich podobnému ovládnutí s jiným ideologickým zabarvením.
  • Veřejnoprávní média mají mít zajištěné na státu nezávislé financování.
  • Depolitizace se musí týkat nejen samotných médií, ale i státních firem, které stát zprostředkovaně využívá k ovlivňování mediálního trhu, či úřadu pro ochranu spotřebitelů, jenž selhal při přebírání nakladatelství Polska Press státním PKN Orlenem.
  • Po případné změně vlády by měly být systematicky stíhány osoby zodpovědné za překračování pravomocí a nerespektování soudních rozhodnutí.
  • V případě jakýchkoliv snah o narušení nezávislosti médií je po vzoru USA a situace s televizí TVN nezbytná silná mezinárodní reakce na úrovni EU doprovázená patřičnými postihy.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: