Zavedení korespondenčního hlasování má řadu obhájců, ale rovněž nespočet odpůrců. Předkládaný policy paper se zamýšlí nad možným přínosem případného zavedení korespondenčního hlasování, a zda tento přínos převažuje nad možnými riziky, které s sebou tento způsob hlasování přináší. Tyto úvahy jsou přitom rámovány čtveřicí klíčových otázek, které s danou problematikou souvisí, a sice zda má být korespondenční hlasování v Česku vůbec zavedeno, a pokud ano, pro jaké voliče, pro jaké volby a jak eliminovat rizika s ním spojovaná. Současně se text v jedné své části ohlédne za dosavadní zahraniční zkušeností s korespondenčním hlasováním.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: