Jak by měla Evropa formovat 20. léta 21. století a jak by měla řešit problémy tohoto desetiletí? Tato otázka je v centru zájmu Konference o budoucnosti Evropy (Conference on the Future of Europe, CoFoE), která byla oficiálně zahájena 9. května 2021. Cílem je zhodnocení politického směřování Evropské unie (EU). CoFoE nastoluje inkluzivní přístup, aby se na něm mohli podílet všichni lidé ze všech koutů EU online i offline, sdílet své myšlenky a obavy týkající se řady politických otázek.

Navzdory jasným rozdílům ve vnímání budoucnosti Evropy jsou názory, že členské země V4 nemají v EU místo, nevhodné a přilévají olej do ohně. Takové postoje neberou v potaz rozdíly uvnitř středoevropských společností. S ohledem na národní konzervativní síly by bylo nemoudré a krátkozraké vyhýbat se debatě o roli národních států v EU. Jinak toto pole vyklidíme euroskeptikům. CoFoE nabízí možnost prodiskutovat různé náhledy na budoucnost EU. Hlavním požadavkem pro její úspěch je ochota všech stran naslouchat názorům a postojům jiných.

Přehledné shrnutí postoje zemí V4 ke Konferenci o budoucnosti Evropy nabízí ve svém policy paperu Alexander Beribes.

Celý policy paper ve formátu PDF naleznete zde: