Představujeme výherkyni 3. ročníku Ceny Karla Schwarzenberga, která se umístila na 2. místě s bakalářskou prací na téma “Aplikace konceptu agent-principál na Úřad evropského veřejného žalobce.”
Katka Vavřinová je studentkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zajímá se o problematiku mezinárodní bezpečnosti a evropské integrace. Znalosti v této oblasti i nadále prohlubuje při současném studiu na prestižní rakouské univerzitě Paris Lodron Universität Salzburg.
Její práce měla za cíl prozkoumat aplikovatelnost konceptu agent-principál na Úřad Evropského veřejného žalobce. Tento koncept je oblíbeným analytickým nástrojem pro studium Evropské unie a přináší nový úhel pohledu nejen na institucionální rámec vztahů sledovaného fenoménu, ale na jeho koncepci jako celku. V rámci této práce byl koncept agent-principál aplikován na Úřad evropského veřejného žalobce, který byl zřízen teprve v nedávné době, a bylo tak nutné podrobit jeho strukturu podrobné analýze.
Přihlášky do 4. ročníku studentské soutěže Ceny Karla Schwarzenberga je možné podávat do 17. listopadu.