Zde si můžete přečíst průběh a hodnocení stáží z pohledu absolventů stáže v celostátní kanceláři TOP 09 a poslaneckém klubu TOP 09 a Starostové.

PAVEL FOLPRECHT (září 2016)

TOP 09 si zakládá na své mladé voličské základně, proto jako jedna z mála politických subjektů v naší zemi nabízí studentům možnost absolvování stáže ve svých řadách. Jedná se o velmi cenný příspěvek do každého CV, ovšem zkušenosti, které lze na stáži načerpat, jsou ještě cennější.

Vzhledem k tomu, že jsem stáž absolvoval jen pár týdnů před krajskými a senátními volbami, vše se točilo kolem nich. Volební kampaň finišovala a stážisté měli možnost se na ní různými způsoby podílet. V mezičase se pak pracovalo například na přepisech rozhovorů pro tiskové oddělení, či na vyhledávání všemožných podkladů. Měl jsem rovněž možnost nahlídnout a podílet se na přípravě konferencí, pořádaných ‚topáckým‘ think-tankem – TOPAZem.

Jako největší zážitek ovšem hodnotím několik dnů strávených v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Opravdu zblízka jsem měl možnost na vlastní oči sledovat tu nejvyšší politiku v naší zemi, načerpal jsem zde hodně informací a udělal si obrázek o tom, jak zde věci fungují.

Stáž mohu jen doporučit, nejen studentům politologie (sám jím nejsem, studuji Mediální studia), ale všem mladým lidem, kteří se zajímají o politiku v naší zemi.

KATEŘINA IMRÝŠKOVÁ (září 2016)

Čtyřtýdenní stáž jsem absolvovala v období před krajskými a senátními volbami, takovéto načasování se ukázalo jako velice výhodné. První den jsem přišla do kanceláře na devátou hodinu do tiché a klidné kanceláře, zanedlouho potom se celá kancelář proměnila v úl. První dva týdny jsem strávila v celostátní kanceláři, kde k nám proudily úkoly také z kanceláře Středočeského kraje. Hlavní náplní v celostátní kanceláři bylo vytváření přepisů mediálních výstupů členů TOP 09, vytváření informativních podkladů pro rozhovory, ale rovněž příprava materiálů pro nadcházející volby.

Následující dva týdny jsme spolu s dalšími stážisty strávili v Poslanecké sněmovně, což byla zřejmě nejzajímavější část stáže. Naše práce spočívala v analýze výroků, hledání informací, až po vytváření volební kalkulačky pro následující volby či práce s volebními bankami, které rozlišují míru podpory politických stran ve všech volebních okrscích. Nemohu samozřejmě opomenout ani navštívení samotného jednání v dolní komoře Parlamentu a také interpelací na předsedu vlády. Celkově bych stáž hodnotila velmi pozitivně, a to nejen díky zajímavé práci, ale také kvůli příjemnému pracovnímu kolektivu. Nudu v takové kanceláři určitě nečekejte!

JOSEF ŠÍP (srpen – září 2016)

Delší dobu jsem si přál vyzkoušet stáž v politické straně či v Parlamentu a na stáži u TOP 09 jsem měl možnost vyzkoušet si obojí.

Pozitivně na stáži hodnotím zapojení v rámci různých činností (příprava podkladů pro poslance, práce pro tiskové oddělení, práce pro Středočeský kraj, účast na poradách celostátní kanceláře a další). Skvělé bylo také pracovní prostředí mezi stážisty i přístup zaměstnanců TOPky ke stážistům. Mezi nejzajímavější akce řadím tiskovou konferenci k zahájení horké fáze kampaně či návštěvy Poslanecké sněmovny. Nejlepší úkol pro mě byla analýza novely zákona o politických stranách, v čemž jsem si mohl vyzkoušet i určitou právní specializaci. Takových úkolů bych ocenil více.

Negativně však hodnotím občasné nevytížení pracovními úkoly. Byly chvíle, kdy jsme neměli zadanou práci a čekali jsme na to, co si pro nás kdo připraví. S postupujícím časem na stáži se však tyto chvíle zkracovaly a snížily. Domnívám se, že některé úkoly mohly být zadány srozumitelněji, čímž bychom se vyhnuli následným úpravám.

Mám-li to nějak shrnout, jsem rád, že jsem si mohl tuto stáž vyzkoušet. S postupujícím časem na stáži rostla moje spokojenost s ní, i vzhledem k rostoucímu množství úkolů. Současně vím, že pokud by mě nečekaly v září státnice, na stáži bych zůstával déle a pravděpodobněji bych byl ještě více spokojený. Za nejlepší dny stáže pokládám návštěvu Poslanecké sněmovny, kdy nám byly vysvětleny různé věci týkající se dění PS nebo jsme byli provedeni budovou. O to víc mě mrzí, že končím po prvním týdnu PS po prázdninách. Věřím však, že by bylo možné, se v budoucnu na opakování této stáže dohodnout.

JANA JIRUŠKOVÁ (srpen – září 2016)

Příjemně mě překvapilo, že v celostátní kanceláři u tak velké politické strany jako je TOP 09, jsou všichni zaměstnanci velmi příjemní a přátelští.  Nikdy nic nebyl problém. Koordinátorka stáže Tereza Dlouhá mi vždy ve všech požadavcích vyšla vstříc. Navíc bylo zajímavé pracovat s lidmi, kteří pracují pro nejvrcholnější politiky v zemi.  Zpestřením stáže byla také přítomnost jednotlivých politiků přímo v kanceláři.

Měla jsem dobré načasování termínu stáže kvůli zahájení krajských a senátních voleb. Mohla jsem se tak účastnit prezentování horké fáze kampaně za účasti všech důležitých osobností strany. Zajímavý byl i týden, který jsme s ostatními stážisty strávili v kanceláři TOP 09 v Poslanecké sněmovně.  V rámci této návštěvy jsme absolvovali tiskovou konferenci, byli se podívat na galerii přímo v jednacím sále, nebo jsme mohli pozorovat samotné dění v kanceláři. Stáž byla velice akční, úkoly různorodé a navíc jsem poznala spoustu fajn lidí, nejen v kanceláři, ale i mezi stážisty.  Stáž bych každému doporučila, avšak záleží na období, ve kterém se stáž bude konat.

VERONIKA DOSTÁLOVÁ (červenec – srpen 2016)

V Kanceláři poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09 jsem strávila čtyři týdny, v jejichž průběhu jsem se podílela především na přípravě kampaně do nadcházejících krajských voleb. Mými hlavními a současně nejobsáhlejšími úkoly byly komunikace s fanoušky TOP 09 na Facebooku a telefonování podporovatelům strany. Ty byly doplněny úkoly drobnějšími, například přepisy rozhovorů poslanců TOP 09 či korekturou textu.

V průběhu prvního týdne (těsně před parlamentními prázdninami) jsem strávila dva dny v Poslanecké sněmovně, kde jsem měla možnost nejen pozorovat dění v poslaneckém klubu TOP 09 či vidět, jak probíhá projednávání návrhů zákonů v praxi, ale také si prohlédnout budovu Poslanecké sněmovny a poslechnout si zajímavou přednášku o informačním systému, který je ve sněmovně využíván.

Na stáži si cením především možnosti nahlédnout do chodu strany i příprav volební kampaně. Zúčastnila jsem se tak např. schůzek centrální kanceláře či volebního štábu. Především si ale vážím možnosti pracovat ve skvělém týmu zkušených lidí. Stáž tedy mohu jedině doporučit.

PS:  Samozřejmě jsem v průběhu stáže měla možnost několikrát vidět pana Kalouska (a to dokonce chytat Pokémony).

GABRIELA BRÁZDOVÁ (červen – červenec 2016)

Stáž v Kanceláři poslaneckého klubu a marketingového oddělení TOP 09 hodnotím velmi pozitivně. Trvala čtyři týdny, během nichž jsem získala nové poznatky, náhled na to jak to skutečně v politice chodí a především praxi. Stáž probíhala na dvou místech – v Parlamentu ČR v poslaneckém klubu TOP 09 a v celostátní kanceláři v Michnově paláci.

Práce, kterou jsem ze své pozice stážistky vykonávala, byla velice rozmanitá, což hodnotím jako značné plus. Příkladem byla práce na kontaktní kampani, vzhledem k tomu, že se blíží krajské volby. Mým úkolem byla komunikace s voliči prostřednictvím Facebooku a také telefonování. Dále jsem pomáhala tiskovému oddělení třeba tím, že jsem připravovala podklady pro komentář Františka Laudáta nebo přepisovala rozhovory. Dalším z úkolů bylo napsání position paperu na téma Brexit a nebo analýza financování boje proti terorismu. Dále jsem měla možnost poznat fungování parlamentu, což byl velký zážitek. Za velký klad stáže považuji zajímavou nestereotypní práci a příjemný kolektiv.

Stáž považuji za velice přínosnou a ráda bych ji doporučila i ostatním studentům. Člověk zde pozná, jak reálně politika funguje a že to není vždy tak, jak se v médiích vykresluje. Pracovní prostředí jak v klubu, tak v centrální kanceláři bylo výborné a do stážistů byla vkládaná poměrně velká důvěra. Ráda bych poděkovala panu Poláčkovi za tuto příležitost.

JAKUB ČEŘOVSKÝ (červen – červenec 2016)

V celostátní kanceláři TOP 09 jsem absolvoval pětitýdenní stáž. Většinu času jsem proto strávil v Michnově paláci, kde kancelář sídlí. Náplň mé práce byla velmi různorodá, většinou ale úzce spojená s probíhající předvolební kampaní k podzimním krajským a senátním volbám. Zřejmě nejvíce času jsem proto komunikoval s fanoušky na sociálních sítích nebo s podporovateli TOP 09 po telefonu. Výjimkou ale nebyly ani přepisy rozhovorů pro tiskové oddělení nebo zpracování materiálů pro poslance. V mém případě se jednalo o position paper europoslance Luďka Niedermayera na téma brexit.

Jako největší přínos však hodnotím možnost účastnit se nejrůznějších jednání, která v celostátní kanceláři po dobu mé stáže probíhala. Ať už se jednalo o schůzky mezi jednotlivými kandidáty a kreativní agenturou, online poradu volebního manažera Jaroslava Poláčka s krajskými manažery nebo volební štáb TOP 09. V praxi jsem tak mohl vidět vnitřní fungování politické strany, které si člověk nedokáže zcela představit. Mohl jsem tak pozorovat rozdílné názory jednotlivých aktérů a jejich přístupy ke společné práci.

Navíc jsem měl štěstí, že dva z pěti týdnů probíhalo jednání Poslanecké sněmovny. Jako stážista jsem proto mohl strávit i pár dní ve sněmovních prostorách poslaneckého klubu TOP 09 a STAN. Dostal jsem tedy příležitost vidět fungování a zákulisí vysoké politiky, což se člověk ve škole nenaučí. Namátkou jsem tak sledoval kromě samotného jednání Poslanecké sněmovny i tiskovou konferenci a práci novinářů.

Ačkoli nejsem z Prahy, a stáž mě proto stála určité náklady, hodnotím ji velmi pozitivně a jejího absolvování rozhodně nelituji. Beru to jako investici do své budoucnosti. Na stáži je skvělé, že se můžete věnovat věcem, které vás skutečně zajímají a budou pro vás přínosem.

ANDREJ MARTIROSJAN (březen – duben 2016)

Od 29.3 do 24.4 jsem absolvoval čtyřtýdenní stáž v centrální kanceláři TOP 09 za účelem získání nových zkušeností v politické sféře. Tato stáž mi nabídla zajímavý pohled zevnitř na práci zaměstnanců centrální kanceláře politické strany a dále mi také poskytla příležitost strávit několik dní v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dohromady jsem první dva týdny stáže strávil právě v centrální kanceláři a další dva týdny jsem střídavě navštěvoval poslaneckou sněmovnu a centrální kancelář.

Stěžejní náplní této stáže je ve své podstatě spolupráce s tiskovým oddělením, které zadává všemožné úkoly, jakými jsou například různé přepisy prohlášení či rozhovorů politiků z TOP 09. Stážisté také často poskytují svou praktickou výpomoc při přípravě a organizaci různých přednášek a konferencí. Je zajímavé, že mimo tyto nejčastější úkoly, mohou být stážisté požádáni o mnoho dalších věcí. Bylo mi například zadáno vyzvednout určité dokumenty z pošty a doručit je do poslanecké sněmovny. Dále jsem byl jednou požádán o vyzvednutí a následně také o odevzdání zvukové techniky, potřebné k uskutečnění nějaké mezinárodní akce v poslanecké sněmovně. Jednou jsem dokonce se svým vlastním autem posloužil jako řidič albánské poslankyně, kterou jsem dostal za úkol vyzvednout v jejím hotelu a dovézt do poslanecké sněmovny, kde se účastnila konference pod záštitou TOP 09. To znamená, že náplní práce stážisty v centrální kanceláři TOP 09 může být v podstatě cokoliv, což mi přišlo nesmírně zajímavé.

Nejzajímavějšími úkoly, které jsem dostával, byly ty od pana Poláčka, jelikož naskytovaly příležitost dlouhodobější samostatné kreativní práce, která mi vyhovovala nejvíce. Těchto úkolů bohužel nebylo moc, ale předpokládám, že to zkrátka závisí na době, kterou si člověk pro svou stáž vybere. Pan Poláček také stážistům doporučuje chodit na týdenní porady celého týmu centrální kanceláře TOP 09, kde v poměrně odlehčené přátelské atmosféře řeší důležité záležitosti, týkající se práce tohoto týmu. Pozorování těchto porad se mi taktéž zdálo být poměrně užitečnou zkušeností.

Co se týče práce v poslanecké sněmovně, musím říct, že objem a obsah zadávané práce nenaplnil zcela má očekávání. Stážisté tam v podstatě celý den pouze dělají přepisy toho, co poslanci za TOP 09 za celý den veřejně pronesou. Proto jsem byl velice rád, když jsem tam jednou mohl asistovat u zasedání zemědělské expertní komise, které pro mě bylo velmi přínosné.

Celkově musím tuto stáž ohodnotit velmi kladně, jelikož mi přinesla mnoho cenných zkušeností, demonstrovala jak zevnitř funguje politická strana a poskytla mi příležitost se osobně setkat se spoustou zajímavých lidí.

RADEK DRAGOUN (březen – duben 2016)

Studovat teoreticky fungování politických stran a vědět, jak skutečně fungují, jsou dvě odlišné věci. Právě stáž v TOP 09 nabízí skvělou příležitost doplnit teoretické znalosti o setkání s realitou. Člověk během absolvování stáže díky velmi přátelskému přístupu jakéhokoliv člena kolektivu, v němž se navíc cítí jako plnohodnotná část týmu, může pozorovat a vypomáhat lidem, kteří jsou pro fungování politické strany nezbytní, ale zůstávají skryti v pozadí, ve stínu politiků.

Ačkoliv je práce na celostátní kanceláři TOP 09 nesmírně zajímavá a obohacující, ještě o něco přínosnější je část stáže strávená v poslaneckém klubu. Nejenže se tam stážista potká s vrcholnými politiky této země, ale díky poradcům poslanců a dalších členů týmu může nahlédnout, co všechno stojí za vystoupeními jednotlivých poslanců. Díky pozorování jednání poslanecké sněmovny lze mnohem lépe porozumět tomu, jak funguje parlamentní demokracie.

Stáž v TOP 09 je přínosná také kvůli tomu, že stážistům nejsou zadávány triviální, zbytečné úkoly. U plnění zadání se tak dostává pocitu, že stážista skutečně něco tvoří a na něčem se podílí. Navíc během několika týdnů v TOP 09 je zadána celá řada různorodých činností, takže rozhodně nejde o stereotypní záležitost.

Stáž v TOP 09 tak zejména nabízí možnost lépe pochopit, jak fungují politické strany a parlamentní demokracie, kdo všechno a jakým způsobem se podílí na chodu politické strany a hlavně nabízí možnost nahlédnout na politiku jinýma očima než skrze média. A to je velmi obohacující.

LUKÁŠ HEJDUK (únor 2016)

Dobu strávenou na stáži celkově hodnotím velmi kladně. Díky vstřícnému kolektivu a přátelské atmosféře jsem si tento měsíc opravdu užil. Nejzajímavější bylo poznávat, v čem spočívá každodenní práce lidí v celostátní kanceláři i ve sněmovně a jaké rozličné činnosti a postupy se skrývají za konečným výstupem, který člověk vidí v médiích. Velmi přínosná a zajímavá byla účast na tiskových konferencích, poradách, nejvíce pak na volebním štábu. Více pro mě byly užitečné úkoly dlouhodobější a tvůrčí (jako tvorba obsahu hesla TOPAZ a jeho následné umístění na Wikipedii). Ale i jednorázové a rutinní úkoly (jako přepisy nebo zachytávání hlášek ve sněmovně) byly nakonec přínosné, protože jsem se díky nim dozvěděl něco o tématech, kterými bych se asi jen tak nezabýval nebo bych jim nevěnoval tolik pozornosti.

Co se týče požadavků tiskového oddělení, zpočátku bylo těžké se v nich zorientovat, protože jsem byl v prvních dnech jako stážista v kanceláři sám. Když jsem se zeptal, Kuba mi sice ochotně vysvětlil, o co jde, ale bylo na něm znát, že na to nemá moc čas (což je pochopitelné). Mnohem příznivější byla situace ve chvíli, kdy dorazily již „ostřílené“ stážistky Péťa a Terka, které mě a posléze i další nováčky zasvětily a vysvětlily nám základní věci (třeba jak má správně vypadat přepis). Upřímně řečeno si nedovedu představit, že by má stáž probíhala hladce, kdybychom se sešli samí nováčci a žádný zkušený stážista by mezi námi nebyl. Myslím, že do budoucna by stálo za úvahu zřízení pozice „stážisty seniora“, který by měl na starost právě zapracování nováčků, aby lidé z tiskového nemuseli stále dokola vše vysvětlovat novým a novým stážistům. Nevím, jaké má Terka s Péťou plány do budoucna, ale pokud by obě najednou odešly, budoucím stážistům by to mohlo výrazně zkomplikovat nástup.

FILIP ČERV (červenec – srpen 2015)

Stáž v TOP 09 FAQ

Odpovědi na devět často kladených otázek, které se objeví v souvislosti s Vaší stáží v celostátní kanceláři a poslaneckém klubu TOP 09.

1.      Viděl si Kalouska? A knížete, toho Švarcberka?

Viděl, oba dva. Za předpokladu, že myslíme toho stejného Karla Schwarzenberga. A nejen je, během týdne stráveného v Poslanecké sněmovně jsem měl možnost sledovat všechny přítomné poslance, nejen během schůze.

2.      Byl si ve sněmovně? Co si tam dělal?

První týden stáže jsem strávil v Poslanecké sněmovně, nejvíce času v poslaneckém klubu TOP 09 a Starostové. Ale nejen to, z galerie jsem naživo sledoval schůzi, v atriu byl přítomen tiskové konferenci, či absolvoval přednášku o informačním systému pomáhajícím poslancům s agendou. Mimo to jsem v zázemí poslaneckého klubu mohl sledovat práci tiskového oddělení a celého sekretariátu. Nakonec malá rada, doporučuji si naplánovat stáž tak, aby v té době probíhaly schůze Poslanecké sněmovny, tj. nebyly zrovna parlamentní prázdniny.

3.      Jedl si v té sněmovní jídelně? Pije se tam alkohol?

Ano, během už zmíněného celého týdne jsem měl možnost navštěvovat restauraci, či chcete-li jídelnu v Poslanecké sněmovně s názvem „Demokracie“. Co se týče alkoholu, jeho prodej a podávání je ve sněmovně během jednání zakázán.

4.      A co si tam vlastně dělal?

Asi se nedá přesně říci, co přesně budete dělat na stáži vy, hodně záleží na období Vaší stáže a dalších okolnostech. Ale obecně jsem za celou dobu nejvíce spolupracoval na různých kreativních, statistických, či marketingových a mediálních úkolech. Určitě jsem tam čtyři týdny jen neseděl a nekoukal z okna, či nebrouzdal na internetu.

5.      To si tam pracoval jako zadarmo?

Stáž je v zásadě neplacená, stejně jako většina takovýchto programů v současné době. I když svoje bankovní konto neobohatíte finančně, neznamená to, že budete stáž opouštět s prázdnou. Právě naopak, získáte zkušenosti, znalosti a dovednosti, poznáte nové kolegy a obohatíte svoje CV. Což vám v konečném důsledku přinese mnohem více do budoucna a vašeho profesního života, nakonec možná i v té finanční rovině.

6.      Využil si něco, co ses naučil ve škole? Funguje to tak, jak ses o tom učil? Naučil ses něco nového?

Určitě ano, když například víte, jak přesně probíhá zákonodárný proces, co vše musí být splněno, lépe poté pochopíte chování ostatních poslanců a stran, či dokonce odhadnete kroky, které budou následovat. Ale samozřejmě, že se realita do jisté míry liší od modelových situací popsaných v literatuře, přece jen jsem studentem sociální vědy (Bezpečnostních studií). Za největší přínos, který si odnáším ze stáže, je asi zlepšení, jak se řekne hezky česky, soft skills.

7.      Jak se tam k tobě chovali? Nebyli na tebe oškliví, nebo nepříjemní?

To je asi ta poslední věc, které byste se měli obávat. Tedy ne, že byste se měli něčeho bát, to určitě ne. Můžete se těšit na milý, početně nevelký kolektiv, který vám rád všechno v klidu vysvětlí a se vším pomůže. Během mé stáže jsem nejvíce spolupracoval s panem Poláčkem, jakožto volebním manažerem strany a tiskovým oddělením, v poslaneckém klubu zase s panem Lojdou, tajemníkem klubu. A nesmím zapomenout ani na dva kolegy stážisty, se kterými byla také výborná spolupráce.

8.      To seš teď jako členem strany TOP 09?

Ne, členem strany TOP 09 nejsem, ani žádné jiné. Stáž v celostátní kanceláři neznamená nutnost členství, či jiné formální vazby.

9.      A jak dopadnou teda ty volby? Budeš kandidovat?

A jaké máte na mysli? Teď jich bude hodně, ty nejdříve, senátní volby a volby do krajských zastupitelstev, už v roce 2016. Ale na výsledek si budete muset počkat, stejně jako já, stejně jako všichni. Ani kandidovat nebudu, stáž z vás politika neudělá, ani to není jejím cílem.

 

VLASTIMIL ŠINDELÁŘ (červenec 2015)

Stáž v Kanceláři poslaneckého klubu a marketingovém oddělení TOP 09 nemohu hodnotit jinak než kladně. Na stáži jsem strávil pět týdnů, při kterých jsem měl možnost získat spoustu zajímavých zkušeností. Stáž se odehrávala na dvou místech: v poslaneckém klubu TOP 09 v parlamentu a v centrální kanceláři v Michnově paláci.

Práce, kterou jsem jako stážista vykonával, byla velmi rozmanitá, v mnoha různých odděleních. Příkladem může být spolupráce s panem Lojdou v klubu, příprava výstupu z ideové konference a tvorba creative briefu s panem Poláčkem, rešerše podkladů pro poslance k vystoupení v událostech komentáře, příprava dat pro prostorovou analýzu k senátním volbám 2016 nebo přepisování rozhovorů pro tiskové oddělení. Dále jsem měl možnost poznat fungování parlamentu z formální a procesní stránky, za což děkuji panu Husákovi. Za velkou výhodu považuji to, že práce, kterou jsem vykonával, nebyla ve stylu ,,klasické stáže“(vaření kávy etc.), ale byla ve mně i ostatní stážisty vkládána poměrně velká důvěra, a díky tomu jsem se cítil jako součást fungujícího týmu.

Za největší klad stáže považuji možnost proniknout do nejvyšších pater politiky a zjistit její reálné fungování. Jedním z příjemných překvapení bylo zjištění, že politici jsou jako všichni ostatní, také normální lidé, i přes jistou dehumanizaci, která se jim prostřednictvím médií dostává. Pracovní prostředí jak v klubu, tak v centrální kanceláři je výborné, vládne dobrá nálada a pracuje se příjemně v dobrém kolektivu lidí. Stáž bych doporučil všem.

 

PETR STŘÍŽENSKÝ (červen – červenec 2015)

Od stáže v TOP 09 jsem si i díky doporučením mých předchůdců sliboval mnohé a jsem moc rád, že po jejím absolvování mohu říci, že se má nemalá očekávání naplnila. Měsíc zde strávený nabízí unikátní vhled do denního fungování politické strany, které se nedá zachytit v žádné knize, či škole, a jedná se tak o nedocenitelnou zkušenost. Samotná náplň práce stážisty je vždy značně variabilní a závisí na tom, v jakém období stážista nastoupí. Já osobně jsem měl možnost vyzkoušet si celou plejádu činností, jako například připravování datových matic pro prostorovou analýzu k senátním volbám, vymýšlení obsahu pro rozličné formy marketingu, podílení se na facebookové kampani, zpracovávání podkladů pro zhodnocení činnosti jednotlivých poslanců TOPky a mnohé další. Obecně se pak dá říci, že většinu své činnosti stážista produkuje v rámci zadaných úkolů, ale má také možnost samostatně navštěvovat jednání výborů, či jednání samotné Sněmovny a to často i s výkladem člověka „zevnitř“.

Za nejzajímavější a nejpřínosnější část stáže bych označil dva týdny strávené v Poslanecké sněmovně. Právě zde zjistíte, jak se dělá nejvyšší politika na hlavní scéně a částečně i v zákulisí, ale také zjistíte, že politici nejsou jen ty tváře známé z masmédií, ale lidé z masa a kostí. Navíc lidé mnohdy velmi vstřícní a milí. A právě v tomto směru můžu s potěšením říci, že stáž má očekávání ještě předčila. V podstatě všichni, s kým jsem během mého měsíce stráveného střídavě v centrální kanceláři strany a v poslaneckém klubu přišel do styku, byli velmi přátelští a otevření. Tato skutečnost mi každodenní docházení do práce značně zpříjemnila. Často jsem navíc získal pocit, že nejsem pouhým stážistou, ale součástí celku, kterému svou, byť malou, měrou dopomáhám v tom, aby opravdu fungoval tak, jak má.  Za to všem dodatečně patří velké díky.

Stáž bych doporučil jako výbornou zkušenost nejen studentům politologie, ale také studentům příbuzných oborů, kteří mají zájem o politické dění a mají ambice lépe porozumět vnitřním procesům a celkovému fungování velké politické strany v českém prostředí. Stejně jako v jiných oborech, i zde se dá bezpečně prohlásit, že sebelepší teoretické znalosti nenahradí zkušenost vycházející z příležitosti si praxi „osahat“.

 

ONDŘEJ SAX (červen – červenec 2015)

Stáž v TOP 09 je TOP.

„Bylo to super!“ Taková slova jsem slyšel hned od několika kamarádů, kteří stáž v TOP 09 dříve absolvovali. Před svým nástupem jsem tak logicky měl poměrně velká očekávání. Osobní zkušenost je ovšem ve všech směrech ještě předčila.

V průběhu čtyř týdnů jsem s ostatními stážisty pracoval na celé řadě úkolů, z nichž žádný nám nebyl zadán jen proto, abychom se „nenudili“. Hlavní pracovní náplní stáže byla tvorba datových matic k nadcházejícím senátním volbám. Mimo to jsme například přepisovali rozhovory nebo jsme vymýšleli krátké komentáře k aktuálním politickým tématům.

Nejzajímavější pro mě ovšem byly dva týdny, které jsme strávili v Poslanecké sněmovně. Zde jsme chodili na tiskové konference, účastnili se zasedání několika výborů a několik hodin jsme strávili sledováním projednávání zákonů z galerie v jednacím sále. Ve zbytku času jsme pak v poslaneckém klubu TOP 09 pozorovali „sněmovní šrumec“.

Stáž v TOP 09 mohu všem potenciálním zájemcům jednoznačně doporučit. Byla to skvělá zkušenost, která mi pomohla poodkrýt reálné fungování politické strany. Měl jsem navíc možnost sledovat, jak se dělá „skutečná“ politika. Během měsíce jsem tak pochopil a viděl věci, které bych se z odborné literatury jen těžko dozvěděl.

Rád bych proto poděkoval volebnímu manažerovi panu Poláčkovi, ale i všem poslancům a zaměstnancům TOP 09, kteří k nám byli po celou dobu velmi milí a otevření. I díky nim měla celá stáž skvělou atmosféru.

 

MARKÉTA KABUĎOVÁ (červen – červenec 2015)

Stáž v Centrální kanceláři TOP 09 nemůžu hodnotit jinak než pozitivně. Domnívám se, že to pro mě byla velice přínosná a cenná zkušenost.

Během toho měsíce, který jsem v TOP 09 strávila, jsme společně s dalšími kolegy stážisty pracovali na mnoha rozmanitých úkolech (např. tvorbě analýz výsledků voleb předešlých volebních období, které poslouží jako podklady pro senátní volby 2016, přepisech rozhovorů či vytváření různých komentářů k aktuálním politickým problémům), rozhodně se nejednalo o vaření kávy, skartování dokumentů a podobné nezáživné činnosti. Několik dnů jsme také strávili přímo v Poslanecké sněmovně, kde jsme se mohli chodit dívat na jednání Sněmovny, případně jejich výborů, rovněž jsme se účastnili řady tiskových konferencí. Tato část stáže pro mě byla nesmírně zajímavá, protože jsem se na vlastní oči mohla přesvědčit, jak to „chodí“ ve Sněmovně, a že práce politika vůbec není tak jednoduchá, jak se většina společnosti mylně domnívá. Rovněž velmi oceňuji možnost účastnit se jednání výborů PS, zejména tedy Výboru pro obranu, kde se zrovna v daném okamžiku řešila podoba branného zákona, o které politici rozhodně neměli jednoznačnou představu, jak média mnoho měsíců dopředu veřejnosti předkládala.

Celkově musím stáž všem studentům politologie a dalších příbuzných oborů vřele doporučit. Tato stáž mi umožnila srovnat znalosti získané studiem s praktickým fungováním politického systému, které se ukázalo být mnohem složitější než v politologických učebnicích. Razím tezi, že je vždy lepší si věci na živo „osahat“, než je jen bezmyšlenkovitě biflovat do hlavy, proto velice oceňuji přístup TOP 09 a jejich ochotu poskytovat studentům možnost absolvovat zde stáž.

 

ANNA KUBEŠKOVÁ (květen – červen 2015)

Možnost absolvovat stáž v TOP 09 mě nadchla, protože jsem chtěla zjistit, jak funguje česká politická scéna a vůbec mechanismus strany jako takové.

V TOP 09 jsem strávila téměř dva měsíce a byla to velmi cenná zkušenost. Seznámení s procesem komunikace s voliči a podporovateli strany, tiskové konference a zprávy, přepisy rozhovorů a analýza volebních obvodů – to vše byly zajímavé činnosti a zkušenosti, které si ze stáže odnáším. Návštěvy sněmovny mi navíc umožnily setkat se s lidmi, které běžný ‚smrtelník‘ na ulici často nepotká.

Také jsem se zúčastnila schůze zahraničního výboru a poznala rozhodovací proces v tomto orgánu.

Velmi si vážím této příležitosti a děkuji celému týmu TOP 09 za tuto možnost.

 

LUKÁŠ VESELÝ (květen – červen 2015)

Ačkoliv studuji ekonomický obor na VŠE, nabídka vyzkoušet si stáž v TOP 09 mě velice lákala z důvodu, že konečně zjistím, jak politické stranu funguje. A zda – li pan Babiš má pravdu, že politická strana se dá řídit stejně jako firma.

Na stáži jsem strávil 2 měsíce. Během této doby jsem měl možnost jít na různé zasedání výborů v Poslanecké sněmovně nebo vždy poslední týden v měsíci stážisti pracují v poslaneckém klubu TOP 09. Škoda, že jsem si nevybral pro absolvování stáže rok, kdy byly volby v ČR. Ale zase jsem měl možnost vidět a také zasáhnout do rozjezdu nové kampaně Jsem TOP.  Po zbytek času jsem dělal analýzu volebních obvodů pro volby v roce 2016.

Stáž splnila mé očekávání a líbilo se mi, že volební manažer Poláček nám sám zadával úkoly a byli jsme mu přímo odpovědní za vykonání úkolů.  Také mi pomohla ujasnit, zda bych chtěl jednou vstoupit do politiky. Tímto celému týmu TOP 09 děkuji za umožnění stáže.

 

LUCIE SCHOVANCOVÁ (březen – duben 2015)

Na stáži v TOP 09 jsem strávila čtyři týdny. Když se mě pan Poláček při pohovoru, který samotné stáži předcházel, ptal, co vlastně očekávám od této stáže, řekla jsem to, co asi každý student politologie. Chtěla jsem se prostě dozvědět jak politika, kterou znám buď teoreticky ze školy, nebo ze sledování médií, probíhá v praxi. Moje očekávání samotná stáž naplnila, přidala i spoustu zajímavých zkušeností navíc.

Zhruba dva týdny stáže jsem strávila v celostátní kanceláři TOP 09. V prvé řadě jsem tu měla možnost pozorovat, jak funguje zázemí zavedené politické strany, také jsem se zúčastnila různých porad a měla jsem možnost zjistit, co se ve straně odehrává v době, kdy neprobíhá žádná předvolební kampaň. Dále jsem pracovala na různých úkolech, většinou s dalšími stážistkami dohromady. Jak se mnozí moji kamarádi domnívali, nevařila jsem ani kafe, ani jsem neuspořádávala šanony, jak možná na některých stážích bývá běžná práce.

Pro mne určitě zajímavější část stáže byla ta strávená na klubu TOP 09 v Poslanecké sněmovně. Na klubu jsem pozorovala, jak funguje práce jednotlivých lidí z TOP 09 v Poslanecké sněmovně, potkala jsem zde jednotlivé poslance. My stážistky jsme především pomáhaly tiskovému oddělení s různým vyhledáváním informací, přepisem rozhovorů poslanců, ale také jsme se mohly podívat na zasedání poslanců či zúčastnit se tiskových konferencí TOP 09.

Celkově bych stáž zhodnotila určitě kladně. Pro mne to byly čtyři týdny zajímavé práce, potkání nových a milých lidí a hlavně poznání, jak v určitém směru funguje politická praxe. Řekla bych, že mi tato stáž i ukázala směr, kterým bych se v budoucnu chtěla dát a vůbec nelituji investovaných peněz, které jsem za měsíční pobyt v Praze a stáž zadarmo utratila. Studentům politologie, mezinárodních vztahů či podobných oborů bych tuto možnost velmi doporučila, opravdu jde o zajímavě strávený čas, který vás mnohému přiučí. Osobně mě trochu mrzí, že jsem stáž neabsolvovat v době před nějakými volbami, to teprve musí být zajímavé!

Kromě výše zmíněného budu určitě ráda vzpomínat také na natáčení Máte slovo v České televizi, kterého jsme se zúčastnili, a byl to opravdu zážitek. Stáž mi také bude připomínat tričko s nápisem Za všechno můžu já od Miroslava Kalouska, které mne velmi potěšilo a v kterém nyní ráda chodím a provokuji lidi.

 

KATEŘINA KŘÍČKOVÁ(prosinec – březen 2015)

Když se nyní zamýšlím nad přínosy stáže v Celostátní kanceláři TOP 09 a hodnotím čas, který jsem zde jako stážistka strávila, nemohu si nevšimnout skutečnosti, že když jsem poprvé vstoupila do dveří Celostátní kanceláře, byla jsem nejspíš typickou studentkou politologie, která sice disponuje množstvím teoretických znalostí získaných v odborné literatuře či na vysokoškolských přednáškách, ale o tom, jak to v politické straně skutečně běžně funguje, jsem věděla jen málo. Velmi si proto vážím přístupu strany TOP 09 za to, že studentům nabízí tuto skvělou možnost stáže, díky níž jsem mohla získat mnoho cenných a užitečných zkušeností.

Samozřejmě při svém příchodu na stáž jsem byla plna očekávání, ale možná i trochu nervózní, co mě na stáži čeká. Má nervozita však byla zcela zbytečná. Úkoly, na kterých jsem jako stážistka pracovala, byly vždy zajímavé a v průběhu jejich vypracování jsem se často i mnoho nových věcí dozvěděla a naučila. Výborné navíc bylo, že moje stáž nebyla v žádném případě monotónní či stereotypní a měla jsem možnost vyzkoušet si mnoho různých činností. Například jsme spolu s ostatními stážisty vyhledávali různé informace či potřebná data, vyhodnocovali jsme dotazníky, telefonicky komunikovali se členy a podporovateli TOP 09 a také jsme mohli pomáhat při konferenci, kterou pořádal TOPAZ. Skvělou zkušeností a rovněž velkým zážitkem pro mě byla kontaktní kampaň před opakovaným hlasováním v Bílině, jejíž dobrý výsledek mě právě proto, že jsem měla možnost se do kampaně zapojit, těší přinejmenším dvojnásob.

Během stáže jsem také mohla navštívit Poslaneckou sněmovnu či schůzi výboru. Navíc jsme i s ostatními stážisty navštívili poslanecký klub TOP 09 a při prohlídce Poslanecké sněmovny nás jejími chodbami doprovodil sám pan poslanec Marek Ženíšek. Měla jsem také příležitost vidět jednání Poslanecké sněmovny a schůzi výboru pro evropské záležitosti. Ovšem příležitost sledovat různá jednání nám jako stážistům byla mnohokrát poskytnuta i přímo v zasedací místnosti Celostátní kanceláře.

Stáž v Celostátní kanceláři TOP 09 mě velmi bavila, rozšířila mi můj pohled na skutečnou politiku a přinesla mi nové zkušenosti. Můj zcela jedinečný dojem ze stáže navíc umocňuje krásné místo a okolí Michnova paláce a zejména pak skvělý kolektiv všech pracovníků Celostátní kanceláře, kteří od prvního do posledního dne mé stáže byli vždy velmi milí a svým pozitivním přístupem vytvářeli příjemné pracovní prostředí. Mé čtyři týdny stáže utekly jako voda, a proto jsem velmi ráda a velice děkuji volebnímu manažerovi panu J. Poláčkovi, že jsem dostala příležitost si stáž prodloužit. Čas strávený na stáži v Celostátní kanceláři TOP 09 byl pro mě velkým přínosem a po svých zkušenostech velmi ráda zůstanu s TOP 09 dál v kontaktu a bude-li v budoucnu příležitost, budu vždy připravena se například do kampaní či jiných akcí TOP 09 ochotně zapojit.

TEREZA TŮMOVÁ (únor – březen 2015)

Na stáž do celostátní kanceláře TOP 09 jsem nastoupila v únoru 2015, přestože to bylo v období, kdy nebyla v plánu žádná předvolební kampaň, jsem za tuto zkušenost velmi vděčná. Kolektiv stážistů mě přijal mezi sebe bez problémů a společně jsme pracovali na rešerši podkladů pro opoziční audit strany, pomáhali jsme kmenovým zaměstnancům sorganizací konferencí, připravovali podklady pro zlepšení serveru MyTop.cz, komunikovali jsme s podporovateli strany.

Zároveň bylo výhodou, že jako stážisté jsme se mohli účastnit vzdělávacích seminářů, které strana pořádala např. pro své krajské zastupitele. Před nástupem na stáž se mohu přiznat, že jsem neměla vůbec žádnou představu o tom, jak to funguje uvnitř politické strany v období, kdy není před volbami. Přesto své působení můžu hodnotit více než pozitivně.

Během své stáže jsem měla možnost se setkat se spoustou zajímavých lidí, kteří vždy byli velmi přátelští a ochotni jakkoliv pomoci v případě, že jsem si nevěděla rady. Nadmíru pozitivně hodnotím celý kolektiv kmenových zaměstnanců, kteří stážistovi nedají pocit, že je jen „bezcenný poskok“, tak jak to někdy bohužel bývá v případě podobného typu stáže jinde.

DAVID JÁGR (leden – únor 2015)

Když jsem poprvé nervózně přicházel, nevěděl jsem, jaké nástrahy mě budou v působivém barokním Michnově paláci čekat. Ale rozhodně jsem nečekal natolik užitečnou a mnohostrannou zkušenost, která mě obohatí o nové zážitky a informace z politické praxe, ale i ze zákulisí.  Mohl jsem se podílet na přípravě kampaně, na kampani samotné a navíc se mi naskytla možnost hovořit s celostátními politiky i s politiky regionálními. Měl jsem jedinečnou příležitost navštívit poslaneckou sněmovnu včetně zákulisí a klubu TOP 09. Mimo rozhovory s politiky jsem vedl četné rozhovory s občany a voliči všech kategorií. Jednou face to face při kampani, podruhé na „horké lince“ při své týdenní anabázi v call centru. Také se mi dostalo cti účastnit se porad s nejužším vedením strany, ale i s dalšími důležitými hráči politiky, jako jsou marketéři či mediální analytici. Stáž mě utvrdila v tom, co jsem tušil již dávno – politici jsou také lidé. Mají stejné tužby a potřeby. Mrzí mě, že jsou obecně lidé z politiky unaveni (ale po dvou dekádách ne zcela naplněných někdy nereálných představ to je pochopitelné) a politici jsou bráni jako ti neschopní. Já však spatřil velmi vytížené lidi, kteří musí během chvíle rozumět nově se vynořenému tématu, rychle se přizpůsobit a rozhodnout se (samozřejmě správně). Ano, to patří ke každé práci, ovšem zde je onen kolorit témat nekonečný a novináři (hlídači demokracie) nikdy nespí. Bylo pro mne přínosné pomáhat straně, která je v opozici a právě nevládne. Nešel jsem tam, kde je to právě módní, ale tam kam mě vedlo svědomí. TOPka má nyní více času na drobnou masarykovskou práci, tedy práci s voliči, členskou a podporovatelskou základnou a na aplikování nových moderních metod, které jiné strany prozatím nepoužívají. Tak například o volání podporovatelům jsem četl při nedávných volbách do Kongresu v USA, ale netušil jsem, že se podobné užitečné praktiky provádějí i na našem českém rybníku. Mj. jsem si také uvědomil, že i člověk pracující v call centru má lidskou duši a snad jsem také napomohl ke zlepšení celkového obrazu tohoto nepopulárního odvětví propagace. Avšak nejvíc ze všeho mě těší to, že odcházím s úsměvem na tváři a s radostí z toho, že jsem poznal příjemné prostředí s výborným kolektivem a snad byl i trochu nápomocný.

 

MARTIN HUŇADY (prosinec 2014)

V prosinci roku 2014 jsem absolvoval stáž v celostátní Kanceláři TOP 09. Stáž byla velice rozmanitá a velice zajímavá. Během čtyř týdnů mého působení v kanceláři jsem pracoval na různých úkolech, které byly aktuálně potřeba udělat (analýza dotazníků, zpracování podkladů atd.) Mým hlavním úkolem s kolegou ze stáže bylo vytvoření materiálu o kampaních z komunálních voleb, které se konali na podzim roku 2014. Díky práci na tomto úkolu jsem si vyzkoušel mnoho různých úkonů. Od vyhledávání kampaní až kontaktování jednotlivých manažerů v krajích až po výsledné grafické zpracování. Během stáže jsem také strávil jeden den v poslanecké sněmovně, což bylo také velice zajímavé.  Samotní lidé, kteří v kanceláři pracují, jsou velice ochotní a přátelští a poradí vám s jakýmkoliv problémem. Pokud bych měl shrnout mé působení, zdali pro mě bylo prospěšné, tak můžu jednoznačně napsat, že ANO a všem bych to také doporučil.

 

ADÉLA CHAMRADOVÁ (červenec – srpen 2014)

Ve dnech 30. 6. – 25. 7. 2014 jsem absolvovala stáž v Celostátní kanceláři TOP 09. Byla to pro mě nesmírně obohacující zkušenost.

Náplní mé práce bylo především vytvářet mediální analýzy o působení TOP 09 v jednotlivých senátních obvodech. Tyto mediální analýzy byly poté součástí komplexních volebních analýz senátních obvodů určených pro volby do horní komory Parlamentu, které se budou konat v říjnu 2014. Díky zpracovávání dat z mediální databáze jsem se hodně přiučila tomu, jaké strany mají v různých regionech a městech ČR největší podporu a také palčivým lokálním problémům, o kterých není v hlavních zpravodajských médiích tolik slyšet. Naše analýzy byly ve finále předány kandidátům do Senátu. S těmi volební manažer TOP 09, Jaroslav Poláček, absolvoval krátké rozhovory, kterých jsme se mohli účastnit. To pro mě byla asi nejzajímavější část celé stáže. Další velice zajímavý moment byla návštěva Poslanecké sněmovny, kde nám bylo umožněno nahlédnout i do zákulisí poslaneckého klubu TOP 09. V neposlední řadě jsme se také podíleli na sbírání podpisů pro vypsání referenda na Praze 10.

Absolvování stáže u TOP 09 bych všem, kdo se zajímají o politiku a mají aspoň trochu podobné politické smýšlení, rozhodně doporučila. Nejen kvůli příjemnému prostředí a kolektivu mladých lidí, ale i kvůli vstřícnému a otevřenému přístupu této politické strany k novým lidem.

 

KAROLÍNA VEVERKOVÁ (červenec 2014)

Strávila jsem u TOP09 čtyři týdny. Za tuto dobu jsem se dostala k přípravě podkladů pro jednotlivé politiky i k analýzám některých volebních obvodů. Součástí praxe byla i účast na jednání pracovníků Centrální kanceláře a na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výčtem těchto činností ilustruji nesmírně různorodou práci, kterou jsem si mohla během stáže vyzkoušet. Praxe na Centrální kanceláři TOP09 i v jejím poslaneckém klubu se zkrátka nesla v duchu dynamické měnící se různorodé práce, během které jsem přišla do kontaktu s řadou politiků TOP09 a pracovníků Centrální kanceláře. Na praxi vzpomínám ráda i z toho důvodu, že jsem si na vlastní oči prohlédla, poslechla nebo vyzkoušela to, o čem jsem se na fakultě učila. Seznámení s realitou politiky v prostředí TOP09 považuji za jeden z nejdůležitějších momentů svého studia a díky vstřícnosti těch, se kterými jsem během praxe přišla do styku, i za jeden z nejpříjemnějších.

 

JAKUB HNÁT (červenec – srpen 2014)

Zdravím budoucí stážisty a pana Poláčka, kteří tuto zpětnou vazbu na stáž u TOP 09 budou s největší pravděpodobností číst. Na úvod bych rád řekl, že stáž hodnotím podle svého a na základě těch 4 týdnů, které jsem v rámci TOP 09 působil – tzn. kdokoli jiný v jiné době může dospět k jiným závěrům.

Celkově bych řekl, že stáž u TOP 09 je výborná zkušenost. Otázkou ale je, o jakou konkrétní zkušenost se jedná. Podle mého názoru záleží na tom, v jakém období se na stáž kdo dostane. Druh a objem úkolů je pokaždé jiný v závislosti na aktuální situaci – rozhodně to nejde zobecnit a říct, že kdo na stáž přijde, bude první týden dělat věc „A“ a zbylé tři týdny věc „B“, přičemž to tak bude pro každou skupinu stážistů. Například já jsem během své stáže pracoval mj. na prostorové analýze senátních obvodů a nemyslím si, že by to do příštích voleb dělal někdo z nově nastupujících stážistů[1].

Ať už se ale pracuje na čemkoliv, rozhodně nejsem toho názoru, že by hlavní náplní stáže bylo např. přenášení šanonů z jednoho místa na druhé a to po dobu 4 týdnů. O tom to asi úplně není. Řeší se úkoly, které jsou relevantní pro praxi a budiž velkým plus, že existuje vážná snaha vyhnout se čemukoliv, co typ práce „přenášení šanonů“ připomíná.

Jako nevýhodu vidím prostý fakt, že stáž není placená, což představuje problém spíše pro mimopražské, kteří budou mít náklady spojené se stáží vyšší než „místní“. Já osobně jsem k celému působení v TOP 09 přistoupil jako k investici do budoucna (zisk zkušeností), takže jsem to jako zásadní problém nevnímal, nicméně je nutné to mít na paměti.


[1] Pokud tedy přijmeme myšlenku, že jsem já tu svoji původní práci nijak výrazně nezkazil a není nutné to dělat znovu.

 

PETRA ZBRÁNKOVÁ (červenec 2014)

Stáž v celostátní kanceláři TOP 09 pro mě představovala zajímavé nahlédnutí do fungování strany a činností se stranou spojenými. Po většinu času byla náplní práce stážistů tvorba analýz volebních obvodů, které měly sloužit jako informativní podklad pro senátní volby 2014. V rámci této práce jsme vypracovávali mediální analýzy, analýzy volebních výsledků a volební mapy, cílem bylo zjistit volební potenciál strany v daných obvodech. Věřím, že práce, nebyla zbytečná a měla své opodstatnění, což beru jako velké pozitivum. Pár dnů jsme také strávili v poslanecké sněmovně, kde jsme se věnovali především zmapování problematiky služebního zákona a vypracovávání různých podkladů.

Stáž byla pro mě přínosná, nejedná se o bezvýznamné kopírování materiálů, ale pokud člověk skutečně projeví zájem a politika ho baví, určitě podobnou zkušenost ocení.

Příjemná je také skutečnost, že jsem v rámci stáže potkala milé a usměvavé lidi s podobným zaměřením.

 

VERONIKA HORÁKOVÁ (červenec 2014)

První dva týdny byla stáž pod vedením pana Poláčka za jeho přítomnosti. Bohužel druhá půlka stáže probíhala za nepřítomnosti pana Poláčka, což je trochu škoda. Naším prvním úkolem byly analýzy senátních obvodů, kterých bylo celkem osmnáct. Naše parta stážistů, kromě tedy Adély, se již znala ze školy z Brna, takže co se týče spolupráce, nebyly nejmenší dohady a spory. Jedinou nevýhodou bylo to, že Jakub jako jediný dokázal tvořit mapy, takže jsme mu s tím nikdo nemohl pořádně pomoci a jak se zdálo, nikdo jiný v kanceláři program QGIS taky moc neovládá. Trošku jako mínus beru to, že první zpětná vazba se nám dostala až po čtyřech dnech a třech „hotových“ analýzách. Což pro nás znamenalo zanechání již rozpracovaných analýz jiných senátních obvodů a předělávání těch hotových.

Následující týden, pořád s analýzami, byl pro nás poměrně stresující. Práce nešla tak moc rychle a pod stresem se u všech začínala projevovat špatná nálada. Neměli jsme totiž hotové analýzy pro kandidáty, kteří měli dorazit ve čtvrtek a v pátek. Ačkoli nám téměř půlka analýz chyběla, oceňuji přístup pana Poláčka, který chápal, že všechny analýzy do čtvrtka nemůžeme stihnout. Ve čtvrtek a v pátek pak bylo skvělé pozorovat, jak někdo prezentuje naši práci a dává ji jako podklady kandidátům.

Třetí týden jsme byli více v Parlamentu. Pan Lojda nám dal úkoly ohledně služebního zákona – vypsat historii tohoto zákona v českých zemích a pak porovnání s ostatními zeměmi. Byl to skvělý úkol na „osvěžení“ a na pauzu od analýz. Po středě a zablokování Poslanecké sněmovny jsme pak od pana Lojdy dostali úkol vypsat stenozáznamy k tiskům týkajících se spotřební daně na naftu a benzín. Další procvičení v hledání ve stenozáznamech a ve sněmovních tiscích.

Poslední týden jsme zbyli pouze tři – Jakub, který měl vlastní práci od pana Langa, já a Dominika. Já s Dominikou jsme dokončovaly dvě poslední analýzy. Díky Jakubovi jsme se naučily pracovat s QGISem. Byl to trochu odpočinkový týden. Ve čtvrtek jsme musely udělat ještě jednu analýzu, narychlo. Vzhledem k zajeté „praxi“ jsme to měly rychle udělané a také určitě potěší, když někdo (slečna Ševčíková) ocení vaši práci.

Občas mi přišlo, že organizace stážistů je trochu zmatená. Že jestli budeme chodit do kanceláře apod. závisí na domluvě mezi stážisty. Na jednu stranu je to fajn, mít volnější režim a prostě dělat práci doma. Ale na druhou stranu vyskytly se také situace, kdy bylo něco třeba, a kdybychom tam nebyli, nedokážu si moc představit nahánění se po telefonu. Ale proč nechodit do kanceláře, když tam máme veškeré zázemí? Rychlý internet, dostatek místa, čerstvou vodu, lednici, mikrovlnou troubu, možnost uvařit si kávu… Kromě toho, člověk se mohl třeba zúčastnit porady a vidět tak, jak probíhá rozdělování úkolů v kanceláři. A hlavně všichni byli milí a přátelští J

Díky této stáži jsem poznala, jak funguje vytváření analýz a práce s mapami a jak se potom tyto analýzy dají prezentovat kandidátům. Dále si vážím toho, že nás pan Poláček nechal vyslechnout rozhovory s kandidáty a že pan Lojda s panem Laudátem nás nechali na jedné poradě poslanců. To je nezapomenutelný zážitek. Velmi si cením rad a připomínek od pana Poláčka.

Stáž celkově hodnotím jako velmi přínosnou a obohacující zkušenost, ačkoli práce byla mnohdy jednotvárná.

 

LEOŠ HORÁK – mé čtyři týdny u TOP09 (červen 2014)

Před nástupem na čtyřtýdenní stáž u TOP09 jsem měl relativně velká očekávání, protože to pro mě byla první takováto stáž. K mému štěstí se má očekávání naplnila a celá stáž byla velice zajímavá a zábavná. Určitě k tomu přispěl skvělý kolektiv stážistů i zaměstnanců centrální kanceláře, kteří jsou velice milí a ochotní.

Samotná stáž je rozdělena na dvě části. V první jsem strávil tři týdny v centrální kanceláři TOP09. Nastoupil jsem v období mezi dvěma volbami. Bylo zrovna po volbách do Evropského parlamentu a zároveň se blížily volby senátní a komunální. Díky tomu bylo o dostatek práce postaráno. Práce sestávala z analýz výsledků voleb do Evropského parlamentu a prostorových analýz prvních senátních obvodů, ve kterých bylo jisté, že TOP09 postaví svého kandidáta. Díky těmto zadaným úkolům jsem mohl v praxi využít to, co jsem se za předcházející semestr naučil ve škole, práce s programem SPSS na vytváření korelačních analýz a práce s programem QGIS na vytváření map rozložení volební podpory.Nejzajímavějším úkolem pro mě byla práce s programem Google Analytics při zpracovávání analýzy návštěvnosti webových stránek TOP09. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací a zároveň se naučil něco nového.

Druhá část kdy jsem strávil týden v poslaneckém klubu TOP09 je pak takovým zpestřením celé stáže. Podíváte se přímo na zasedání schůze Poslanecké sněmovny či různých výborů, osobně se setkáte s poslanci, které vídáte v médiích a hlavně vyzkoušíte proslulé restaurace. Pro mě bylo největším zážitkem setkání s panem 1. místopředsedou Miroslavem Kalouskem, při kterém jsme prohodili pár slov a zároveň dostali trička „za všechno můžu já“.

 

VÍTĚZSLAV KOZELEK (květen – červen 2014)

V termínu od 28. 5. do 20. 6. 2014 jsem absolvoval stáž v Centrální kanceláři a v Kanceláři poslaneckého klubu TOP 09. V rámci práce pro Centrální kancelář jsem se podílel na analýze různých zákonů, přepisech rozhovorů s kandidáty do Evropského parlamentu, analýze volebních obvodů pro volby do Senátu a do zastupitelstva obce či na překladech z angličtiny do češtiny. Součástí práce bylo i sbírání podpisů pro vyhlášení referenda na Praze 10. V rámci práce pro Kancelář poslaneckého klubu jsem pak měl možnost blíže se seznámit s fungováním Poslanecké sněmovny a jejích výborů a absolvoval jsem také školení o práci se sněmovními tisky. V rámci stáže jsem se rovněž zúčastnil několika odborných konferencí.

Stáž v TOP 09 hodnotím velmi pozitivně. Náplň stáže byla velice různorodá a zejména část v Poslanecké sněmovně pak velice zajímavá. Velmi pozitivně hodnotím také způsob, jakým TOP 09 se stážisty pracuje. Stážisté se podílí na skutečně relevantních úkolech a i po skončení stáže s nimi TOP 09 komunikuje a s řadou z nich i spolupracuje. Zdaleka ne všude je tento přístup samozřejmostí. Z těchto důvodů tedy stáž v TOP 09 jednoznačně doporučuji a případné další spolupráci se určitě nebráním.

 

Matěj Pospíchal (červen 2014)

Stáž v  TOP 09 trvala celkem čtyři týdny. Většinu tohoto času jsem společně s dalšími stážisty trávil v centrální kanceláři strany, několikrát jsme se byly podívat i do poslaneckého klubu TOP 09, kde jsme rovněž navštívili jednání sněmovny a zúčastnili se školení poslaneckých asistentů ohledně práce s informačním systémem usnadňujícím orientaci v legislativním procesu.

Musím konstatovat, že během celého trvání stáže jsme dělali práci, která byla dle mého názoru užitečná a najde i budoucího využití. Zpočátku jsem se s kolegy věnoval vypracování analýzy výsledků voleb do evropského parlamentu, které proběhly v květnu 2014, šlo tedy o velmi aktuální téma. Poté jsme pracovali především na analýze jednotlivých senátních volebních obvodů, ve kterých na podzim tohoto roku proběhnou volby. Kromě toho jsem ještě plnil jednotlivé dílčí úkoly podle toho, co bylo zrovna potřeba (např. docházka jednotlivých poslanců TOP 09, zhodnocení webových stránek patřících TOP 09 apod.). Nešlo o nijak jednotvárné úkoly a rozhodně si nemyslím, že by mi byla zadávána pouze „práce pro práci“, naopak.

Musím především ocenit samotné prostředí celostátní kanceláře, v průběhu své stáže jsem se nesetkal snad s ničím negativním, všichni lidé, se kterými jsem se zde setkal, byli přátelští, nápomocní a ochotni vysvětlovat případné nejasnosti.  Rozuměl jsem si i s ostatními stážisty, díky čemuž jsme neměli problém vzájemně dobře spolupracovat a zároveň si vytvořit příjemnou pracovní atmosféru.

I díky tomu budu na celou čtyřtýdenní stáž v TOP 09 rád vzpomínat a rozhodně bych ji každému doporučil jako zajímavou pracovní zkušenost.

 

KRISTÝNA ŠEVČÍKOVÁ (2013 – 2014)

Neděle 20. 10. 2013, 14:00. To byl ten osudový okamžik, kdy jsem začala svoji stáž v TOP 09. Vystoupila jsem z metra na Kolbenovce a šla do sídla našeho tehdejšího Call centra, kde začínalo školení operátorů na nadcházející týden před volbami. Zkušenosti z Call centra jsem do té doby měla prakticky nulové. Následující týden jsem strávila ve společnosti mnoha dobrovolníků a ostatních stážistů, kteří jezdili vypomáhat s obvoláváním potencionálních voličů. Byl to týden plný nezapomenutelných zážitků, a když jsem v pátek kolem poledne ukončila hovor s posledním potencionálním voličem, bylo mi trochu líto, že už ta nejvíce zajímavá práce (příprava voleb) končí. Opak byl ale pravdou, v TOP 09 zajímavá práce nikdy nekončí.

Jen co jsem si lehce odpočinula, začaly se dělat analýzy voleb, děkování podporovatelům a příprava na celostátní sněm v prosinci. Pro mě, jakožto absolventku ekonomicko-technického oboru, to bylo ze začátku poněkud neznámé, ale díky ochotě a trpělivosti všech lidí v kanceláři jsem se po pár týdnech začínala orientovat. Příprava celostátního sněmu byla taková třešnička na dortu. S ostatními stážisty jsme připravovali veškeré materiály pro účastníky, psali výstupy z voleb či jsme kompletovali materiály. Práce bylo habaděj. Ovšem pak přišla ta kýžená odměna v podobě akce samotné. Osobně jsem nikdy neměla tu možnost podílet se na organizaci podobné události, proto jsem byla celý víkend, kdy se sněm konal, ohromená a nadšená do práce. Byla jsem ve skupině přepisovatelek projevů řečníků. I když to zní třeba lehce nudně, o zábavu jsme měly postaráno na celý víkend. Co mělo fungovat, tak nefungovalo, špičková elekronika špičkově vybouchla, proto jsme si ověřily i své schopnosti provizorního řešení, které se nakonec vlastně ukázalo i jako lepší varianta. Ve zkratce byl sněm skvělý.

Po sněmu mi začala stáž v Poslanecké sněmovně, kde jsme měli tu možnost zúčastnit se zasedání, různých výborů a administrativně jsme pomáhali poslaneckému klubu, když bylo třeba. Zde je ta pravá atmosféra politického dění v naší zemi. Setkáte se s politickou elitou, a když máte štěstí, věnují vám i chvilku svého času, jako například pan Kalousek detailní ukázkou své kanceláře včetně jeho osobní šavle.

Volby do Evropského parlamentu byl pro mě asi ten největší projekt. V rámci stáže jsem měla tu čest být v době přípravy voleb asistentkou pana Poláčka, volebního manažera TOP 09. Pod vedením pana Poláčka teprve poznáte, co to znamená politika v realitě. Za ty dva měsíce, co jsem byla jeho asistentkou, jsem se naučila to, co vám žádná škola nikdy dát nemůže – zk