Dne 10. 5.2018 TOPAZ ve spolupráci s pardubickou TOP 09 a místní organizací Lázně Bohdaneč připravili konferenci na téma SMART CITY a jeho využití ve městě.

Tisková zpráva:

V první řadě děkujeme odborníkům na dané téma, kteří přijali naše pozvání a přišli s námi diskutovat, Michalovi Slámovi – předsedovi komise pro strategii Pardubic a vědeckému pracovníkovi Univerzity Hradec Králové (UHK) a Richardu Cimlerovi z Přírodovědecké fakulty UHK, který se podílí na přípravě nového studijního programu zaměřeného na chytrá města a regiony a v současné době připravuje založení Centra pro pokročilé technologie pod PřF UHK, dále Martinovi Červenému, kandidátovi na starostu města Lázně Bohdaneč, který nás celou akcí provázel a v neposlední řadě vám všem, kteří jste si nás přišli poslechnout a následně s námi debatovat. Konference nám v první části představila koncept SMART CITY jako takový, v další části jsme se dozvěděli, jakým směrem se chtějí orientovat města Pardubice a Hradec Králové. „Pardubice i Hradec Králové zavádění konceptu smart cities aktivně řeší v rámci integrovaných teritoriálních investic (ITI). Z toho pro Lázně Bohdaneč plynou velké příležitosti, kdy se mohou v rámci projektu připojit do širšího celku a navázat na již fungující řešení sousedních měst.„, uvedl Michal Sláma.

Po krátké pauze a lehkém občerstvení jsme s návštěvníky diskutovali o možnostech praktického využití v Lázních Bohdanči a možnostech spolupráce s okolními městy. Při této diskuzi jsme předložili některé nápady, které chceme uvést do praxe, například doplnit a postupně nahradit městský rozhlas novými IT technologiemi jako je hromadné odesílání sms zpráv/emailů, nebo zavedení participativního rozpočtu, tedy takového, kdy je každý rok část rozpočtu vyčleněna na projekty, které navrhnou sami občané.

Prostým zpřístupněním anonymizovaných dat veřejnosti lze dosáhnout zajímavých výsledků. I v České republice existuje mnoho příkladů, kdy zaujatí inovátoři z řad veřejnosti vyřešili problém, který by samospráva vyřešit neuměla nebo by jej řešila s mnohem většími náklady.„, dodal Richard Cimler. Vzhledem pozitivním ohlasům účastníků akce se budeme v následujících měsících snažit připravit další zajímavé besedy s odborníky na témata týkající se našeho lázeňského města. Těšíme se na další setkání s vámi.

Za pořadatele Martin ČervenýDana GrusováAleš Kořínek