Akademická rada politického institutu TOPAZ  

vyhlašuje 2. ročník soutěže studentských prací  

Cena Karla Schwarzenberga 

CO? 

Akademická rada politického institutu TOPAZ vyhlašuje druhý ročník studentské vědecké soutěže Cena Karla Schwarzenberga. 

JAK?

Přihlásit své obhájené kvalifikační (bakalářské, magisterské, rigorózní) práce, nebo jejich části, mohou všichni aktivní studenti a čerství absolventi, kteří obhájili práci v  letech 2018 až 2021

Téma práce by mělo odrážet současná politická, ekonomická a společenská témata. 

Soutěžní práce mu být zpracována v českémslovenském nebo anglickém jazyce. 

KDY? 

Do soutěže se soutěží přihlašují do 30. září 2021. Přihlášku pošlete na e-mail lucie.tungul@top-az.eu. Přihláška by měla obsahovat pdf přihlášené práce se jménem, příjmením a e-mailem přihlášeného účastníka, doložení o obhájení práce, doklad aktivním studiu nebo úspěšném dokončení studia, které bude datováno nejpozději do roku 2018.   

CO PAK?

Akademická rada TOPAZ bude hodnotit kvalitu zpracování tématu, jeho aktuálnost, systematiku a metodologii práce, schopnost formulovat své názory a pracovat s  primárními a sekundárními zdroji. V  prvním kole posoudí akademická rada splnění kritérií pro přihlášení práce. Ve druhém kole rada práce vyhodnotí a vybere výherce první, druhé a třetí ceny.   

CENA

Výherci budou oznámeni do 30.112021. Tři výherci budou ocenění finanční odměnou.

První místo  5 000,- Kč

Druhé místo 3 000,- Kč

Třetí místo 2 000,- Kč

Práce studentůjejichž soutěžní práce byla navržena k oceněníbudou v  elektronické podobě vydány politickým institutem TOPAZ a zveřejněny na webu TOPAZu